טעות בחשבונית אורנג

לטענת התובע, בחשבוניות שהוצאו לו היו חיובים שגויים ומנוגדים למוסכם, שהצטברו לסכום ניכר, שבהכפלתו למשך ההתקשרות החוזית, צפויים לגדול עשרת מונים למועד הגשת התביעה. להלן פסק דין בנושא טעות בחשבונית אורנג: זו תביעה כספית על סך 19,200 ₪ . ובהמשך הוגשו על-ידי התובע עדכונים והבהרות לסכומים הנתבעים. הצדדים הופנו בתחילה לגישור שלא עלה יפה, ומשכך נשמעו טענות הצדדים בדיון. לדיון לא התייצב נציג המכירות של הנתבעת, שזימונו אושר בזמנו והתייצב לדיונים קודמים. בנוסף לטענות, וכפי שעלו בפרוטוקול, הגיש בסיום הדיון התובע תמלולי שיחות שנערכו על-ידו לגבי סיכום תנאי העסקה עם הנציג (תמלול חלקי), שיחות טלפון עם נציגי הנתבעת ופגישה עם נציג הנתבעת. התובע התקשר עם הנתבעת כלקוח עסקי, וזאת לאחר שעבר מחברה אחרת המספקת שירותים סלולריים. בהמשך ובסמוך להגשת התביעה, העמיק התובע את התקשרותו והזמין קווים נוספים. לטענת התובע, בחשבוניות שהוצאו לו היו חיובים שגויים ומנוגדים למוסכם, שהצטברו לסכום ניכר, שבהכפלתו למשך ההתקשרות החוזית, צפויים לגדול עשרת מונים למועד הגשת התביעה. כן היו טענות הקשורות לציוד הקצה שנמסר שסוכם כי יסופק ללא תשלום ובפועל נגבה עבורו תשלום חודשי, אי קבלת פיצוי עבור המעבר מרשת מתחרה, דרישה לפיצוי בגין הצורך לבדוק ולהתדיין במשך שעות על גבי שעות עם נציגי הנתבעת, וכן במהלך הדיון כאן. ובנוגע לחיובי יתר שהובילו לחריגה ממסגרת האשראי ושיתוק פעילותו העסקית. הנתבעת טוענת על פי המוסכם בין הצדדים, שלמעשה התובע דורש הסכם אישי שלא קיים אצלה. שהתובע, נוכח פניותיו המרובות, זכה להטבות שונות וזיכויים רטרואקטיביים והכל כמחווה שירותית של רצון טוב ועל מנת לנסות ליתר התדיינות, אך אין בכך ללמד על חבות. נטען שהתובע פועל באובססיביות כנגד הנתבעת, שמצידה לא חוסכת זמן והוצאות לרצותו, אך לשווא. בנוסף מדגישה הנתבעת כי חודש לפני הגשת התביעה העמיק התובע את התקשרותו עם הנתבעת ורכש מכשירי טלפון סלולריים נוספים , דבר שיש בו לסתור את טענות התובע בנוגע לטיב השירות. לאחר עיון בחומר שבתיק , בכללם התמלילים שהוגשו ושמיעת הצדדים, נראה כי טענות התובע לעניין חיובי יתר, ציוד, שיחות לחו"ל, באו בעיקרן לפתרון למועד זה, יחד עם זאת נראה כי היו חיובים מיותרים, מה שאילץ את התובע לפנות חזור ושוב לנתבעת לפני ואחרי התביעה. מאידך נראה שגם הנתבעת פעלה במובן מסוים לריצוי התובע, ומעבר להסכמות, ואולם לא עלה בידי הצדדים להגיע לסיכום כולל. בנסיבות התיק כאן, וכאשר לא ניתן לכמת במדויק את השעות שהשקיע התובע , נראה לי שיש מקום לקבוע סכום כולל כפיצוי ובגין כל טענותיו של התובע , נכון למועד פסק-הדין, כאשר כל צד יוכל לנקוט הליך, כפי שימצא לנכון לגבי התקופה המאוחרת לפסק-הדין, וככל שיוותרו מחלוקות הדדיות. בנסיבות ובהתחשב בכלל הטענות, אני מחליט לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך 2500 ₪, וזאת לסילוק כלל תביעות התובע למועד פסק-הדין, וכן מחייבה בהוצאות הדיון בעניין בסך 1000 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 21 יום מקבלת הנתבעת פסק-הדין, ולא יישאו הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל. מיסיםסלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)חשבונית