יחס מזלזל של אורנג

להלן פסק דין בסוגיית יחס מזלזל של אורנג': פסק דין התביעה שלפניי עניינה פיצוי שדורש התובע מהנתבעת לאור יחסה אליו ותשלומים ששילם ביתר. התובע היה לקוח של הנתבעת. הנתבעת, חברת פרטנר תקשורת בע"מ (להלן: "הנתבעת"), סיפקה לתובע שירותי תקשורת. תמצית טענות התובע: לתובע שתי טענות עיקריות כנגד הנתבעת כדלקמן: חיובים בלתי מוצדקים. יחס מזלזל לפניותיו וסירוב למתן אישור בכתב שאין לו חובות לנתבעת לאחר שהתברר שחוייב בטעות. לטענת התובע לאחר שביקש לסיים את התקשרותו עם הנתבעת הוצע לו לעבור למסלול "טוקמן" בו אין חיובים. למרות האמור לעיל הוא חויב במשך שלושה חודשים בסך של 80 ₪ לחודש. כמו כן חויב בטעות בסך של 2,845 ₪ . לטענתו נאלץ הוא להשקיע שעות רבות של טלפונים והתרוצצויות להסדר ביטול החיובים המוטעים של הנתבעת וזכה לייחס מזלזל ותשובות מתחמקות. בנסיבות אלו דרש התובע פיצוי בסך של 30,000 ₪. תמצית טענות הנתבעת: הנתבעת לא התכחשה לכך שחלו טעויות בחיובים שחויב התובע . לטענתה הסכום של 2,845 ₪ הוחזר לנתבע לאחר פנייתו והנתבעת בקשה להחזיר גם את הסכום של 240 ₪ בהם חויב התובע בטעות. הנתבעת הכחישה כי התייחסה בזלזול לתובע ולטענתה נציגיה נתנו לתובע שירות אדיב ואף הציעו לפצות על הטעות שאירעה בחיובים שחויב על ידי הנתבעת. דיון: בדיון שהתקיים בפניי התברר שהסכום העיקרי כבר הוחזר לתובע ואין מחלוקת לגבי היתרה בסך 240 ₪ שיש להחזיר לתובע. לאור האמור לעיל מתייתר הצורך מלדון בטענה זו של התובע. עיקר קצפו של התובע על הנתבעת יצא בגין היחס המזלזל, שקבל לטענתו מהנתבעת. התובע דרש שהנתבעת תשלח לו הודעה בכתב שאין לו כל חובות אליה ובתשובה קבל תשובות מתחמקות מבלי שקבל הודאה כבקשתו. עיון בהודעות ה"אי מייל" שצורפו לכתב התביעה אכן מעלה שהתובע ביקש לקבל אישור בכתב לאישור שקבל בע"פ מהתובעת על כך שאין לו כל חובות נוספים אליה . התובעת שלחה הודעות תשובה מנומסות אך ללא ההודעה המבוקשת. פניותיו של התובע לנתבעת התאפיינו בביטויים בוטים אך ברורים עם דרישה ברורה לעומת תשובות הנתבעת שהתאפיינו בנימוס אך ללא כל מענה ענייני. ניתן להבין את התובע שביקש לקבל אישור על סגירת חשבון ומבוקשו לא ניתן לו אלא תשובות סתמיות, אך לא יכולתי לקבל את הדרך הבוטה בה בחר התובע להביע את מחאתו במיוחד שניתן לעשות זאת בדרך פשוטה יותר בעלת נפקות משפטית כמו שליחת מכתב בדואר רשום . יחד עם זאת מן הראוי היה שהנתבעת תערוך בדיקה ותיתן תשובה עניינית . סוף דבר: אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 240 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה ורבית מיום החיוב ועד התשלום בפועל. לענין הפיצוי בגין הזלזול - לאור ההתנהלות ההדדית של הצדדים אני פוסקת הוצאות בגין הליך זה בלבד בסך 500 ₪ . סלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)