פסק דין בהעדר הגנה נגד חברת אורנג

להלן פסק דין בהעדר הגנה נגד חברת אורנג' פסק-דין הדיון בתביעה זו נקבע לשעה 09:30, אך מי מטעם הנתבעת לא התייצב עד השעה 10:40 וזו גם לא טרחה להגיש כתב הגנה על אף שניתנה לה ארכה לעשות כן עד ליום 10.5.2010. בנסיבות אלה, ולאחר ששמעתי את עדות התובע ולא הועלתה כל טענה נגדית, יש מקום לקבל את התביעה, בכפוף לשמירת זכויות הנתבעת אשר טרחה רק להגיש בקשה לסילוק על הסף עם טענה שאין יריבות בינה לבין התובע מאחר והחוזים רשומים על שם אסתר איש שלום ורחל איש שלום. בענין הטענות שהועלו באותה בקשה, בהתחשב בכך שהנתבעת לא טרחה להתייצב לדיון, ניתן להסתפק בכך שהתובע ימציא אישור בכתב של אשתו ובתו אשר על שמן החוזה, כי הוא מייצג אותן בדיון וכי לא תוגש מטעמן כל תביעה נוספת בגין אותה עילה. התובע ימציא אישור כאמור בתוך 10 ימים לתיק בית המשפט. ניתן פסק דין על יסוד העדות, בהעדר הגנה והתייצבות, אני מורה כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 1,594 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך כולל של 150 ₪. הסכום האמור ישולם בתוך 30 יום מהיום וזאת בכפוף לכך שבתוך 10 ימים יומצא אישור הבת והאשה כמפורט לעיל. לא יומצא אישור כאמור, יבוטל פסק הדין והתביעה תיחשב כאילו נמחקה. פסק דין בהעדר הגנהסלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)