פסק דין נגד אורנג

להלן פסק דין בהעדר הגנה נגד אורנג': פסק דין הנתבעת הוזמנה כחוק ושלוש פעמים הגישה הנתבעת בקשות להאריך לה את המועד להגשת כתב הגנה. בבקשה הראשונה אשר הוגשה ביום 4.2.2010 ניתנה לנתבעת ארכה להגיש כתב הגנה עד ה- 16.3. ולמרות הזמן הרב שניתן לה, עדיין לא הגישה את כתב ההגנה ובמקום כתב ההגנה הגישה הנתבעת שוב בקשה ביום 17.3.2010 להאריך לה שוב את מועד הגשת כתב הגנה וגם הפעם, לפנים משורת הדין, נעתר לה בית המשפט והאריך לנתבעת את המועד עד יום 14.4.2010. משום מה, גם עד למועד זה לא הגישה הנתבעת כתב הגנה, אלא מצאה לנכון שוב להטריד את בית המשפט בבקשה נוספת להארכה נוספת של הארכת מועד, אך הפעם קבע בית המשפט ליתן דחיה אחרונה של 10 ימים להגשת כתב הגנה. גם החלטה זו לא קיימה הנתבעת ועד היום לא הגישה הנתבעת כתב הגנה. שמעתי את התובע לגבי עובדות כתב התביעה ולאחר ששמעתי את התובע ולאחר שעיינתי בכתב התביעה ובנספח שצורף אליו שהוא למעשה נספח המצביע על חיוב עבור מכשיר נוסף בסך של 1,346 ₪ (1,122 ₪ + 224 ₪) ומאחר והתובע ציין בפני כי הנתבעת העבירה לו על חשבון חיובים אלה סך 571 ₪, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את יתרת הסכום בסך 775 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. סלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)