פסק דין פשרה בתביעה נגד אורנג

להלן פסק דין פשרה בתביעה נגד אורנג': בהמשך להסכמות אליהן הגיעו הצדדים במהלך הדיון ואשר אושרו על ידי, הסמיכוני הצדדים ליתן פסק-דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים וזאת לאחר שהובהרה להם משמעותו. כפי שהוסכם, הסכום שיפסק הינו סכום שעל התובעים, יחד ולחוד, לשלם לנתבעת. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את טענות הצדדים בדיון שהתקיים בפני, הנני קובע כדלקמן: התובעים, יחד ולחוד, ישלמו לנתבעת, סך כולל של 6,000 ₪. הסכום ישולם בארבעה תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, החל מיום 15.1.2011 ובכל 15 לחודש שלאחר מכן. לא ישולם סכום כלשהו במועדו (איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה), הרי שישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל, וזאת מבלי לפגוע בהסכמות אליהן הגיעו הצדדים בדיון. סלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)פשרה