פשרה עם אורנג

להלן פסק דין פשרה עם אורנג': 1. הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש לפסוק במחלוקת ביניהם על דרך הפשרה. 2. פשרה זו היא לפנים משורת הדין, מבלי שאף צד יודה בטענות הצד השני, ולאור הנסיבות המיוחדות של המקרה. 3. פשרה זו אינה מהווה תקדים ולא ניתן ללמוד ממנה במקרים אחרים. 4. התובעת פטורה מכל חיוב כספי כלפי הנתבעת, בגין העסקה מיום 30.7.09, או כל עניין הנלווה לעיסקה זו. 5. התובעת תחזיר לנתבעת את שני מכשירי הטלפון הסלולרי ושני מכשירי ה"ספיריט" שקיבלה ממנה, באמצעות מרכז השירות של הנתבעת בחוצות המפרץ בחיפה. החזרת המכשירים תעשה תוך 30 יום מהיום. 6. פשרה זו היא לסילוק סופי, מלא ומוחלט של התביעות ההדדיות בין הצדדים. 7. כל צד ישא בהוצאותיו. סלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)פשרה