שיחות לחו''ל אורנג

להלן פסק דין בתביעה בסוגיית שיחות לחו"ל אורנג': התובע הגיש נגד הנתבעת 2 כתבי תביעה. בכתב התביעה בת.ק. 3791/09 תבע התובע סך של 6,515 ₪ משום שהנתבעת לא עדכנה, אותו כבעל הקו או את אחותו כמי שהשתמשה בו, על חיובי הקו בגין שיחות מחו"ל. לדבריו הובטח לו שהשיחות מחו"ל יחויבו לפי תכנית הנקראת "חסכון עולמי". ובפועל לא חוייבה כך. הסכום הנתבע נובע מ- 4,515 ₪ ששילם התובע עבור שיחות כשהקן היה בחו"ל ועוד 2,000 ₪ עבור עגמת נפש.  בעניין זה טוענת הנתבעת כי, בניגוד לאמור בתביעה, היא עדכנה הן את התובע והן את אחותו בעלות השיחות מחו"ל ואף מסרה להם פרטים היכן הם יוכלו לקבל את כל המידע המלא על שירות השיחות לחו"ל והשיחות אף הוקלטו.  בת.ק. 3790/09 תובע התובע סך של 7,000 ₪ משום שהנתבעת ניתקה לו את הקו למרות שהוא שילם את כל התשלומים שנדרש לשלם עבור הקו. מדובר בקו שרכש התובע מחברת און אייר בע"מ ושילם לה עבור השיחות. ככל הנראה חברה זו, שהייתה בעלת הקו מבחינת הנתבעת, לא שילמה לנתבעת את התשלומים עבור השיחות ולפיכך הנתבעת ניתקה לחב' און אייר בע"מ את הקו מבלי להודיע לתובע מראש. מדובר, לדברי התובע, בקו פעיל מאוד שמשמש אותו כמפקח על בריכות במשרד הבריאות. התובע טוען עוד שהוא חוייב עבור שיחות בסכום אחר מזה שהוסכם בינו לבין חברת און אייר בע"מ, שעלותו גבוהה פי שניים מהמחיר בקו שנותק, לכן הוא תובע 7,000 ₪.  הנתבעת טוענת בעניין זה כי התובע לא התקשר כלל איתה בכל הקשור לקו נשוא התיק. הנתבעת התקשרה עם חב' און אייר בע"מ. חברת און אייר לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי הנתבעת לכן הנתבעת ניתקה את הקווים של חב' און אייר בע"מ, לאחר ששלחה לה מספר מכתבי אזהרה ולאחר שהחוב של חב' און אייר בע"מ כלפי הנתבעת הגיע לסכום של מעל 570,000 ₪. התובע לא נזכר כלל כמשתמש במסגרת ההסכמים שבין הנתבעת לחב' און אייר בע"מ.  לאחר שניתן פסק דין נגד הנתבעת ובוטל (לאחר תשלום הוצאות) התייצבו הצדדים בפני והעידו. מטעם התובע העיד התובע עצמו וכן אחותו. התובע חזר על דבריו באשר לת.ק. 3791/09 וטען כי לא הוא ולא אחותו לא קיבלו מידע מלא על עלות השיחות מחו"ל (שיחות יוצאות ונכנסות) וכן הוא שילם סכומים גבוהים שאותם ואת עגמת הנפש הוא תובע בתביעה זו.  אחותו של התובע העידה בעניין זה כי קיבלה אמנם נתונים מהנתבעת אך אלה נמסרו לה רק לגבי שיחות יוצאות ולא לגבי שיחות נכנסות בחקירתה הנגדית היא העידה כי היא ביקשה פירוט רק לגבי שיחות יוצאות ולכן אילו הנתונים שקיבלה.  נציג הנתבעת שהעיד, מר בכר, השמיע באוזני הקלטה של שיחות שנעשתה בין התובע לנציג הנתבע וכן בין אחותו לנציג הנתבעת בהקלטה ניתן היה לשמוע בבירור שניתן להם מלוא הפירוט הן לגבי שיחות יוצאות והן לגבי שיחות נכנסות.  התוצאה היא אפוא שטענות התובע בדברי אי מתן פרוט או בדבר חיובים בסכומים העולים על המוסכם לא הוכחו. ההיפך הוא הנכון הנתבעת הצליחה להוכיח כי היא מסרה את כל הפרטים הדרושים . התובע לא הוכיח כי חויב בסכומים העולים על אלה שהוסברו לו ולאחותו בשיחות הטלפון לפיכך יש לדחות תביעה זו.  באשר לתביעה בת.ק. 3790/09 התובע אישר בעדותו כי הוא לא התקשר עם הנתבעת, אלא עם חברת און אייר בע"מ. התברר בחקירה עוד כי טענת התובע לגבי העלאת תעריפים הינה טענה כלפי חברת און אייר בע"מ שהעלתה את התעריפים לסכומים שגבוהים מאלה שהוסכם בינה לבין התובע. התובע אף העיד כי את החשבונות עבור השיחות קיבל מאון אייר בע"מ ואת התשלום ביצע לחברת און אייר בע"מ.  נציג הנתבעת העיד אף הוא כי כל ההתקשרות של הנתבעת הייתה עם חב' און אייר וכל ההתקשרות של התובע הייתה עם און אייר. לנתבעת לא הייתה כל דרך להתקשר ישירות עם התובע שכן פרטיו היו באון אייר ולא אצל הנתבעת. הקווים של און אייר בע"מ נחסמו עקב כך שזו לא שילמה לנתבעת עבור השיחות והשירות.   התוצאה היא אפוא שיש לדחות גם את תביעתו זו של התובע. ככל שיש לתובע עילת תביעה הרי שזו נגד חברת און אייר בע"מ איתה הוא התקשר בחוזה אך לא נגד הנתבעת שבצדק חסמה את הקווים לאחר שלא קיבלה תשלום עבור השימוש בהם. גם עניין תעריף השיחות אינו קשור כלל לנתבעת אלא לחברת און אייר בע"מ וככל שזו העלתה תעריפים, בניגוד למוסכם, התובע רשאי לתבוע אותה אך אין לו כל תלונה מוצדקת כלפי הנתבעת.  התוצאה היא שאני דוחה את התביעות הן זו שבת.ק. 3790/09 והן זו שבת.ק. 3791/09. התובע יחזיר לנתבעת תוך 30 יום את סכום ההוצאות שזו שילמה לו בסך 1,500 ₪ לצורך ביטול פסק הדין שניתנו בהעדר (הסכום של 1,500 ₪ הוא לשני התיקים, 750 ₪ לכל תיק). שיחות טלפון לחו"לסלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)