תביעה נגד אורנג' בבית משפט לתביעות קטנות

להלן דוגמא לפסק דין בתביעה נגד אורנג' בבית משפט לתביעות קטנות: 1. על פי כתב התביעה, ביום 24.4.08 הפקיד התובע אצל הנתבעת 2 (להלן - הנתבעת) מכשיר טלפון סלולארי לתיקון וקיבל העתק מהזמנת תיקון מס' 2644 (להלן - הטופס). לטענת התובע, נאמר לו שהתיקון ייקח יומיים אך משהגיע לקבל את מכשירו - המכשיר לא אותר והוא נתבקש להתאזר בסבלנות עד שיימצא. הואיל והמכשיר לא הוחזר לתובע, גם לאחר פניות רבות לנתבעת, הוגשה התביעה שלפנינו ביום 30.4.09. 2. התובע דורש סכום של 7,600 ₪ המורכב כדלקמן: 3,800 ₪ - עלות המכשיר; 2,500 ₪ - עוגמת נפש; 800 ₪ - טלפונים ונסיעות; 500 ₪ - ייעוץ משפטי. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, בעת מסירת המכשיר ביקש התובע הצעת מחיר עבור התיקון. לאחר 5 ימים הודיעה הנתבעת לתובע כי המכשיר אינו ניתן לתיקון והתובע הגיע לקחת את המכשיר. הנתבעת טוענת כי בעת מסירת המכשיר לתובע, בטעות לא נדרש להחזיר את הטופס, וכעבור שבועיים חזר התובע ובעזות מצח דרש שוב את מכשירו. הנתבעת מציינת כי עקב הטעות הסכימה לזכות את התובע בסכום של 500 ₪ בקניית מכשיר חדש, אך הוא סירב. 4. בדיון שהתקיים בפני טען התובע בתוקף כי המכשיר לא הוחזר לו, וכי פנה לנתבעת מספר רב של פעמים ולא אמרו לו שהמכשיר מקולקל ולא ניתן לתיקון (פרוטוקול עמ' 1 שורות 10 - 17). 5. לאחר ששמעתי את הצדדים, ראיתי להעדיף את גירסת התובע על פני גירסת הנתבעת לפיה המכשיר לא נמסר לו, אלא כנראה אבד אצל הנתבעת. 6. על אף האמור לא ראיתי לקבל את סכום התביעה במלואה. התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת אף אחד מראשי הנזק הנטענים על ידו, לא לענין שווי המכשיר ולא לענין ראשי הנזק האחרים, המתייחסים להוצאות עקיפות ולעגמת נפש. אשר לייעוץ משפטי - הואיל ועסקינן בתביעה קטנה, אשר במסגרתה על פי חוק לא ניתן להיות מיוצגים על ידי עורכי דין - אין התובע זכאי לפיצוי בשל שירותי ייעוץ משפטי בהם נעזר מיוזמתו. 7. לאור האמור התביעה מתקבלת באופן חלקי בלבד. הנתבעת תשלם לתובע, תוך 30 ימים, פיצוי בסכום כולל של 780 ₪ אם לא ישולם הסכום במועד שנקבע - יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (30.4.08) ועד לתשלום המלא בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים. תביעות קטנותסלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)