תיקון דיבורית אורנג

להלן פסק דין בנושא תיקון דיבורית אורנג': פסק דין לפניי תביעה כספית על הסך של 31,200 ₪ אשר עניינה נזק שנגרם לרכבו של התובע, לטענתו, במהלך תיקון שביצעו נציגי הנתבעת בדיבורית שברכבו. 1. בכתב התביעה, טוען התובע, כי ביום 25.2.2010 ארעה תקלה במכשיר הדיבורית הקבוע ברכבו, והוא הופנה לתחנת תיקון של הנתבעת. לטענתו, במהלך התיקון הטכנאי עבד בגסות ושרט את לוח המכוונים וכן שבר חלק פנימי. 2. התובע טוען כי לאחר שיצא מתחנת התיקון הבחין בתקלה ושב לתחנת התיקון, שם לטענתו, הטכנאי הכחיש את אחריותו. התובע טוען כי פנה למוסך המורשה של רכבו, שם נמסר לו כי צריך להחליף את כל לוח המכוונים ברכב. 3. התובע צירף לתביעתו חוות דעת של שמאי רכב מטעמו, בה נקבע כי על פי הנחיות המוסך המורשה לא נמצאה הנחיה או אישור לתיקון פלסטיקה בלוח מכוונים וכי עלות ההחלפה עומדת על הסך של 22,295 ₪. 4. מנגד, הנתבעת טוענת כי התביעה דנן הינה טורדנית, ומיותרת, וכל תכליתה היא ניסיון התובע להתעשר שלא כדין על חשבון הנתבעת. לטענתה, לאחר שפנה התובע לתיקון מכשיר הדיבורית שברכבו נתגלה כי יש לפרק את לוח השעונים. 5. לטענת הנתבעת, הלוח פורק על ידי מר ירון הראל (להלן: "המתקין"), כאשר כל עבודתו התבצעה תחת עינו הבוחנת של התובע. לטענתה, לאחר כ- 30 דקות שב התובע והתלונן כי הפאנל לא מותקן במקומו כראוי. לאחר בדיקה נתגלה שבר בתפס מסגרת הפלסטיק, אשר מהדק את הפאנל. 6. הנתבעת טוענת כי ביום 7.3.2010 נפגש המנהל הטכני מר מוטי גלפו (להלן: "המנהל הטכני") עם התובע על מנת לאמוד את הנזק. לטענתה, במהלך בדיקת המנהל הטכני, התגלו על ידו סימני הדבקה במקום השבר, כמו כן נראה כאילו השבר התהווה זמן רב קודם לכן. 7. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי ביום 15.6.2010 הוזמן התובע לפגישה עם מר אבי אוטצ'י, נציג הנתבעת, על מנת לבחון את תלונתו. בחינת הנזק נעשתה עם המתקין. הנתבעת טוענת כי לאחר בדיקה ובהתייעצות עם המוסך המטפל נתברר, כי הנזק ניתן לתיקון מלא ואיכותי בעלות של כמה מאות שקלים, אך התובע סירב לקבל אפשרות זאת. 8. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל מהטעמים הבאים. 9. ראשית, הנתבעת לא הגישה חוות דעת של שמאי מטעמה בתמיכה לטענתה כי ניתן לתקן את לוח השעונים בעלות הנמוכה הנטענת על ידה, באופן שיושב המצב לקדמותו ובדרך שלא תמנע טיפול עתידי ברכב, קרי אפשרות הסרתו של הלוח לצורך ביצוע תיקון זה או אחר. מנגד, בחוות הדעת מטעם התובע צויין כי השבר הינו "במקום רגיש כאשר היה באם יתוקן פנל זה עדיין יש אפשרות לשבר חוזר. מיקום השבר במקום רגיש בחיבור לפנל רדיו". 10. שנית, אין חולק כי ביצוע תיקון כאמור איננו אפשרי במסגרת המוסך המרכזי של רכב התובע. גם אם אצא מנקדות הנחה כי ניתן לבצע תיקון בלוח השעונים, הרי שאין לחייב את התובע לבצע התיקון שלא במוסך המרכזי, בו הוא חפץ לבצע את התיקונים לרכבו. אני מקבלת את טענתו של התובע כי מאחר ורכבו חדש ובמסגרת אחריות - אין הוא מעוניין לבצע תיקונים שלא במסגרת המוסך המרכזי. 11. שלישית, התובע תמך את טענתו בחוות דעת של שמאי ובמכתב של המוסך המרכזי ולפיו על פי הנחיות המוסך המורשה, על פי הספרות הטכנית של יצרן הרכב אין הנחיה או אישור לתיקון פלסטיקה בלוח מכוונים. מכאן שאין אלא להחליף חלק זה לחלק מקורי, ולא לתקנו. 12. סוף דבר, מצאתי כי התובע הרים את הנטל להוכחת תביעתו. לאור כל האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע הסך של 22,295 ₪. בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות בגין שכר טרחת השמאי בסך של 1,265 ₪. סכומים אלו ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל. 13. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות בסך של 400 ₪ מהיום. אין מקום לפסיקת הוצאות בגין אובדן יום עבודה שעה שאישור רואה החשבון שצורף מצביע על הכנסת התובע ליום עבודה ולא על הפסד בפועל. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום ממועד קבלת פסק דיני זה. סלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)