דחיית תביעה נגד יס

להלן פסק דין במורה על דחיית תביעה נגד יס - YES: פסק דין לאחר שנדרשתי לטיעוני הצדדים בכתב ובעל פה - אני מורה על דחיית התביעה. בכתב ההגנה מפורט בהרחבה, באופן שלא נסתר על ידי התובע את השתלשלות החיובים נגדו, התובע אף אישר כי "בלבלו לו את המוח" על ידי הנתבעת, בדרישות תשלום - עד שביקש להתנתק. בנסיבות אלה ובלא הצגת מסמך כלשהוא שיש בו כדי לתמוך בטענותיו - הנני מעדיפה את גרסת הנתבעת בכתב הגנתה ובטיעוניה בפניי על פני גרסת התובע שלא היתה סדורה ולא היתה מפורטת באופן שיש בו להסביר את מתווה טענותיו. לפיכך, התביעה נדחית ללא צו להוצאות. ערעור ברשות תוך 15 יום. טלויזיה