הורדת ערוצים ב YES

התובע פנה למוקד שירות הלקוחות של חברת יס (yes) וביקש להתנתק מן השירות. לטענתו הודעתו ניתנה לאור הורדת ערוץ "הולמרק" מן הערוצים המשודרים, ובהתאם להודעת המועצה לשירותי כבלים ולווין. להלן פסק דין בנושא התנתקות בגלל הורדת ערוצים: פסק דין הנתבעת הינה חברה בע"מ בעלת רישיונות ממשרד התקשורת למתן שירותי טלויזיה באמצעות הלווין. התובע הצטרף כלקוח לשירותי הנתבעת ביום 23.4.09. ההסכמים שנכרתו בין הצדדים צורפו לכתב ההגנה. ביום 25.12.09 פנה התובע למוקד שירות הלקוחות של הנתבעת וביקש להתנתק מן השירות. לטענת התובע הודעתו ניתנה לאור הורדת ערוץ "הולמרק" מן הערוצים המשודרים, ובהתאם להודעת המועצה לשירותי כבלים ולווין. הצדדים מסכימים כי אם ההודעה על הפסקת השירות ניתנה בשל הורדת ערוץ "הולמרק", אזי לא היה מחוייב התובע בדמי יציאה. ודוק, בהתאם להסכמי ההתקשרות ומאחר שההתקשרות לא הגיעה לתומה בעת מתן ההודעה, הרי שהנתבעת זכאית לדמי היציאה אשר בהם חוייב התובע. ביום 28.12.09 פנה נציג מן הנתבעת אל התובע בניסיון לשימור לקוח. אין בפניה כדי ללמד מאיזו סיבה ביקש התובע להתנתק מן השירות. התובע לא הציג כל ראיה המלמדת שבקשתו נבעה מהסרת ערוץ הולמרק מלוח השידורים. הנתבעת הציגה רישומים פנימיים שלה אודות השיחות שנערכו על ידי הנציגים עם התובע באמצעות מכשיר הטלפון. מרישומים אלה עולה כי התובע כביכול ביקש להתנתק שכן קיבל הצעה אטרקטיבית יותר מן המתחרה, חברת "הוט". אין ברישומים זכר לדברי התובע באשר להורדת ערוץ הולמרק, אלא רק בדיעבד לאחר החיוב בדמי היציאה. לכאורה הרישומים נערכים בזמן אמת ולא נוכחתי כי נעשו שינויים כלשהם ברישומים. לפיכך נקודת ההנחה של בית המשפט הינה שהרישומים משקפים את השיחות שבין התובע לנציגי הנתבעת. אשר על כן ובהיעדר הוכחה אחרת של התובע ובהתחשב בכך שנטל ההוכחה מוטל על התובע בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה", התביעה נדחית. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך של 400 ₪. ההוצאות ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן - יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין מהמועד שנועד לתשלום ועד התשלום המלא בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים מיום שהצדדים יקבלו את פסק הדין בדואר. טלויזיה