פסק דין בפשרה נגד יס

להלן דוגמא לפסק דין בפשרה נגד יס: הצדדים הסמיכוני ליתן פסק-דין על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א' לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים וזאת לאחר שהובהרה להם משמעותו. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את טענות הצדדים בדיון שהתקיים בפני, הרי שלסילוק סופי ומוחלט של כל טענות הצדדים האחד כנגד משנהו, הנני קובע כדלקמן: הנתבעת תשלם לתובעת, סך 3,000 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום. לא ישולם הסכום במועדו, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. פסק דין בפשרה (סעיף 79א')טלויזיהפשרה