קנס התנתקות מיס

להלן פסק דין בנושא קנס התנתקות מיס: 1. על פי כתב התביעה, שהוגש ביום 1/11/09, התובע היה בעל המנוי היחיד אצל הנתבעת, ולטענתו, הסוכן מטעם הנתבעת רימה אותו והעביר את המנוי לשמו של אחר, ללא ידיעתו. לטענת התובע, אותו אדם אחר חסם ללא ידיעת התובע חלק מהשירותים של הנתבעת. כתוצאה מכך ביקש התובע להתנתק משירותי הנתבעת ואז נדרש לשלם קנס ("דמי יציאה") בסכום של 629 ₪. התובע דורש סכום של 5,000 ₪ מבלי לציין ממה מורכב סכום זה. 2. יצויין, כי בכתב התביעה לא ציין התובע מיהו אותו אדם "עלום" שעל שמו הועבר, לכאורה, המנוי ורק מכתב ההגנה התברר כי מדובר בגב' איה, אשתו של התובע (להלן - איה). 3. על פי כתב ההגנה, הצטרף התובע ביום 30/4/08 לשירותי הנתבעת, לתקופה של שנתיים, בהתאם להסכם ההתקשרות עליו חתום התובע (להלן - הסכם ההתקשרות). ביום 12/6/08 פנתה איה בשמו של התובע , ולאחר שהציגה מספר תעודת זהות של התובע,בבקשה לחסום ערוצים המיועדים למבוגרים בלבד על ידי קוד סודי, והבקשה נענתה. כעבור כ-10 חודשים, ביום 6/4/09, ביקש התובע כי איה לא תהיה רשאית לבצע כל פעולה במנוי שלו , ויום לאחר מכן ביקש לסיים את התקשרותו עם הנתבעת, וחוייב בתשלום בסך 629 ₪ בהתאם להסכם ההתקשרות. 4. בדיון שהתקיים בפני ביום 16/5/10 הציגה נציגת הנתבעת מסמך (נ/1) ובו תיעוד שיחות מיום 1/5/08 ועד 7/5/08, ממנו עולה כי כל ההתנהלות במנוי היתה על ידי איה בשמו של התובע ולא על ידי התובע עצמו. כמו כן, הוצג מסמך (נ/2) המתעד שיחה עם התובע ביום 6/4/09 ובה נאמר: "לקוח מלין על כך שאשתו שהיא לא בעלת המנוי ולא המשלמת , שמה הערה במנוי שהוא לא יוכל להזמין סרטים. כועס מאוד. אומר שלא מוכן לזה. התנצלתי. הוסבר שאמחק את ההערה. לא מוכן, רוצה ניתוק." התובע טען כי המנוי על שמו, אשר נעשה לשנה בלבד, והיה על הנתבעת לקבל את אישורו לכל שינוי שנתבקש על ידי איה. עוד נטען, כי לא ייתכן שהסוכן יבטיח שהחוזה לשנה ובעצם כתוב בחוזה משהו אחר, אשר קשה גם לראות מה כתוב (פרוטוקול עמ' 2 שורות 4-5). 5. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות. 6. התובע חתם על הסכם ההתקשרות מרצונו, ואם לא קרא אותו בעיון ולא בירר עם הסוכן את כל התנאים - אין לו להלין אלא על עצמו. בהתאם להסכם ההתקשרות , הלקוח או מי מטעמו רשאי להתקשר לחברה ולבקש שינוי שירותים בטלפון תוך הזדהות במספר מלא של תעודת הזהות של בעל המנוי ו-4 ספרות אחרונות של אמצעי התשלום. הואיל ומהמסמך נ/1 עולה כי בחודש מאי 2008 איה היא זו אשר התנהלה במנוי בשם התובע, והואיל והתובע לא מחה על כך בחודש מאי 2008 אלא רק כשנה לאחר מכן, כאשר ככל הנראה עלו יחסיהם של התובע עם איה על שרטון - הרי שהמסקנה היא , כי הנתבעת פעלה כדין כאשר ביצעה את הוראותיה של איה לגבי חסימת הערוצים למבוגרים. כך הדבר גם לגבי חיובו של התובע בדמי יציאה כאשר ביקש להתנתק משירותי הנתבעת לפני תום המועד שנקבע בהסכם ההתקשרות. 7. לגבי טענות התובע כלפי הסוכן - כפי שנאמר לעיל, אם התובע לא בדק היטב את תנאי העסקה עובר לחתימה על הסכם ההתקשרות, אין לו להלין אלא על עצמו, ואם הסוכן הבהיר לו בעל פה תנאים השונים מאלה הרשומים בהסכם ההתקשרות - עילת התביעה היא של התובע כלפי הסוכן, ולא כלפי הנתבעת, אשר כאמור פעלה כדין ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות. 8. לאור האמור, התביעה נדחית. על אף שמן הראוי היה להטיל על התובע הוצאות משפט בשל הגשת תביעה בלתי מבוססת - לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15ימים לבית המשפט המחוזי בירושלים. התנתקות משירות (הגנת הצרכן)קנסטלויזיה