החלפת גוף חימום במקרר

להלן פסק דין בנושא החלפת גוף חימום במקרר: פסק דין לאור ההסכמה, אני מורה כי הנתבעת תגרום לכך שיוחלף גוף המקרר, למעט דלתות ומדפים, וכך שכל העבודה האמורה תבוצע על ידי הנתבעת, לרבות פירוק והרכבה. האמור יושלם בתוך 30 יום מהיום. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת פיצוי בסך 500 ₪ אשר ישולם גם הוא בתוך 30 יום מהיום. אין צו להוצאות. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)