טרייד אין למקררים

להלן פסק דין בנושא ביטול עסקת טרייד אין למקררים: פסק דין תביעה לתשלום סך של 12,240 ₪ הנובעת מטענות בגין מקרר אשר תובע רכש מהנתבעת 1 באחריות של הנתבעת 2. הצדדים אישרו כי הנתבעת 2 הציעה לתובע מראש מבלי לבדוק את טענותיו את ביטול העסקה, דהיינו השבת המקרר וקבלת סכום התמורה. יודגש כי העסקה היתה עסקת טרייד-אין ועל כן, בחשבונית מופיע כי מחיר המקרר המקורי המופיע בחשבונית הינו 10,990 ₪. הנתבע טען כי מחיר המקרר המקורי הינו כ- 12,000 ₪ ואולם אינו ברור מאין נלקח נתון זה. משהציעה הנתבעת 2 את ביטול העסקה המקורית והשבת הסכומים הרי שנהגה באופן צרכני וראוי ועל התובע היה ליטול הצעה זו ולהימנע מפניה לביהמ"ש. נוכח האמור, אני דוחה את התביעה כמו שהיא. אני מקבל את הצעת הנתבעת ומורה לנתבעת להשיב לתובע את הסך של 10,990 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1/10/09 ועד למועד התשלום בפועל, וזאת כנגד קבלת המקרר לידיה. התשלום, ההחלפה הנטילה יבוצעו בתיאום מראש. בנסיבות הענין - אין צו להוצאות. בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 15 יום. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)