נזק בזמן התקנת מזגן

להלן פסק דין בנושא נזק בזמן התקנה של מזגנים: פסק דין בפניי תביעתו של התובע בגין התקנת מזגנים בביתו ביום 10.08.10 - שהביא לטענתו לשבירת כיריים העשויות זכוכית שהיו במטבחו. על פי כתב התביעה, ובנקודת זמן שבה הסתייע המתקין בתובע למטלות שונות מחוץ לדירתו - נשברו הכיריים, שהיו מכוסות בנייר עיתון, ולאחר שעמד על עובדת היותן שבורות, לאחר שעזב המתקין את ביתו, לאחר שאשתו הגיעה הביתה, לאחר שהחלו בהליכי ניקיון הבית - התקשר רק למחרת לנתבעת לצורך פיצויו בגין שבירת הכיריים. מאידך, ציין נציג הנתבעת, כי בתחקור המתקין - לא הודה זה בשבירת הכיריים. יצוין כי מתקין המזגן לא התייצב בבית המשפט בשל היותו בחו"ל, על פי דברי נציג הנתבעת - אך לא מצאתי לנכון לדחות את הדיון בשל העובדה כי בשום מקום לא ציין אף התובע כי המתקין הודה בפניו על שבירת הכיריים. לפניי מונחות גרסאות מתנגשות - כאשר מחד נזקק התובע לעזיבת ביתו בעת התקנת המזגן, באופן שנמנעה ממנו נוכחותו בעת שבירת הכיריים, לטענתו על ידי המתקין, שלא הגיע עם עוזר לצורך הסתייעות בשירותיו. התנהלות זו של הנתבעת אינה תקינה, ואני סבורה כי זכותו של התובע היתה לשהות בביתו בכל משך התקנת המזגנים, על מנת לעמוד על כל טענות עתידיות הנוגעות לאופי ההתקנה, או נזקים שנגרמו בגינן. מאידך, ציין הנתבע כי אין כל ראיה בדבר שבירת הכיריים על ידי המתקין, כי היה שיהוי בהגשת התלונה בגין שבירת הכיריים, כי בשום נקודת זמן לא ניכרה כל עדות לשבירת הכיריים, שהיו מכוסות בעיתון - ואני סבורה כי נוכח רגישותו של התובע אודות היות הכיריים שבירות, תוך שציין כי הפנה את תשומת ליבו של המתקין לעובדה זו - היה עליו לבחון ולבדוק את תקינותם של הכיריים בטרם עזב המתקין את ביתו. לכל הפחות - היה צריך התובע לבדוק את שלמות הכיריים בפרק זמן קצר יותר מזה שנעשה בפועל, 6 שעות לאחר עזיבת המתקין את ביתו (12.00 ועד 18.00). נוכח המקובץ אינני יכולה להעדיף גרסה אחת על פני רעותה, והגם והתרשמתי מכעסו של התובע על נסיבות שבירת הכיריים בביתו, שהביאו אותו לרכישת כיריים חדשות - בקרבה נסיבתית להתקנת המזגנים באופן שהביאו למסקנה כי היה זה המתקין שהביא לשבירתם - הרי שמסתברת גם אפשרות אחרת בדבר שבירת הכיריים בנקודת זמן אחרת, כתוצאה מגורם אחר. עם כל אלה, ולפנים משורת הדין - נוכח נכונות הנתבע לשאת בחלק מעלות נזקו של התובע - ישלם הנתבע לתובע סך 425 ₪ - וזאת תוך 15 יום מהיום. ערעור ברשות תוך 15 יום מהיום. מזגן