סדק במסך טלוויזיה

להלן פסק דין בנושא סדק במסך טלוויזיה: פסק דין לפניי תביעה על סך של 2,000 ₪. ביום 5.7.10 רכש התובע מאת הנתבעת מסך טלויזיה מסוג LCD תוצרת "שארפ". התובע בחר לקחת את המסך ולהובילו ולהתקינו בביתו בכוחות עצמו. בזמן הרכישה ועל פי עדותו של התובע, הוצא המכשיר מאריזתו ונתאפשר לתובע לבחון אותו. המכשיר לא חובר למערכת החשמל. לטענת התובע, לאחר שהגיע לביתו התברר לו כי נמצא סדק במסך, ומלבד זאת לא היו סימנים נוספים המעידים על נפילה של המכשיר. לפיכך פנה התובע אל הנתבעת וביקש להחליף את המכשיר. הנתבעת סירבה. לאחר שקראתי את כתבי הטענות ושמעתי את העדויות, אני דוחה את התביעה. ראשית, התובע קיבל תעודת אחריות. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו - 2006, שומה היה על התובע לפנות לנותן האחריות ובמקרה זה מי שחתום על תעודת אחריות ומי שייבא את המכשיר לארץ. נותן האחריות אינו הנתבעת. יתר על כן, התובע בחר להוביל את המכשיר בעצמו לביתו ולהתקינו בכוחות עצמו. אך לדבריו נתאפשר לו לבדוק את המכשיר, אך הוא הסתפק בבדיקה שטחית. איני מוצא רלבנטיות במקרים אחרים בהם לא התאפשר לצרכן לבדוק את המכשיר, שכן אין עסקינן בתביעה בגין מקרים אחרים ומאחר שבמקרה שלפניי כן התאפשר לתובע לבדוק את המכשיר. לפיכך ומשנתאפשר לו לבדוק את המכשיר, אין לתובע אלא להלין על עצמו. אשר על כן, ומן הטעמים שפורטו לעיל, התביעה נדחית. בעת פסיקת ההוצאות הבאתי בחשבון את טענת הנתבעת לפיה המסך שוקל קרוב ל-80 ק"ג, דבר שאינו נכון בעליל. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך של 250 ₪. ההוצאות ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כדין מהמועד שנועד לתשלום ועד מועד התשלום המלא בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים מהיום. טלויזיה