קצר חשמלי בתנור

להלן פסק דין בנושא קצר חשמלי בתנור: 1. זוהי תביעה, בגדרה עותרת התובעת לחייב את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לה סך 2,090 ₪, הסכום ששולם לנתבעת מס' 1 בגין רכישת תנור אפיה המיובא ע"י הנתבעת מס' 2 - חברת שואב לורנץ בע"מ (להלן : "התנור") וסך 2,000 ₪ נוספים בגין עוגמת הנפש שנגרמה לתובעת כתוצאה מהתנהלות הנתבעות. 2. לטענת התובעת, ביום 27.5.08 רכשו ילדיה תנור תוצרת אלקטרה בחנות שמנהלת הנתבעת מס' 1, וכאשר הגיעה התובעת לחנות הנתבעת מס' 1 שכנע איש המכירות את התובעת להוסיף 100 ₪ ולהחליף את התנור שנרכש בתנור אחר המיובא ע"י הנתבעת מס' 2. התובעת השתכנעה וכך עשתה. 3. לטענת התובעת בכתב תביעתה המפורט ומנוסח התקלות שהתגלו בתנור הינן כדלהלן: א. לאחר מספר ימים מקבלת התנור, התגלה כי התנור גורם לקצר חשמלי, וכעבור יום אחד מפניית התובעת לנתבעת מס' 1, הגיע טכנאי מטעם היבואן אשר החליף את גוף החימום (סעיף 3 לכתב התביעה). ב. לאחר מספר שבועות, כאשר השתמשה התובעת בתוכנית הגריל, הבחינה התובעת כי ניתזו שומני הבישול על הזכוכית של התנור, ואף הפעם הגיע טכנאי אשר פירק את לוחות הזכוכית, הוא ניקה אותם והדביק אותם באופן מלאכותי, והוסיף כי זוהי הדרך היחידה שבאמצעותה ניתן יהיה לנקות את הזכוכית. ג. לאחר מספר ימים מאז ביקר הטכנאי בביתה, נפלה זכוכית דלת התנור. התובעת שוב הזמינה טכנאי והודיעה כי המגירה של התנור רופפת. ד. בעודה ממתינה לטכנאי, ביקשה התובעת להשתמש בכיריים, או אז גילתה כי מכסה הזכוכית אינו מחזיק עצמו והוא נופל בחזרה, דבר שאינו מאפשר שימוש בכיריים. 4. לטענת התובעת הגיע לביתה טכנאי בשם ציון אשר טען כי יש להעביר את התנור ליבואן ועל התובעת לשלם סך 150 ₪. התובעת סירבה לשלם את הסכום הנ"ל, והיא ביקשה כי ביתה תכתוב מכתב תלונה ואף ניהלה שיחות בעצמה עם נציגי הנתבעת מס' 1, ועקב כך נשלח טכנאי נוסף - בשם אודי - לבית התובעת. לטענת התובעת אודי בדק את התנור והגיע למסקנה כי יש להחליף את תנור, והוא אף הבטיח כי יעביר המלצה ברוח זו. לטענת התובעת, הנתבעות סירבו להחליף את התנור. 5. התובעת שטחה בכתב התביעה את פניותיה ופניות ביתה לנתבעות והתגובות שקיבלו, ולפיהן סירב היבואן בתוקף להחליף את התנור. 6. בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת מס' 2, טענה היא כי הפנייה הראשונה שהתקבלה בעניין התנור שרכשה התובעת התקבלה ביום 23.6.2011 ותוך שלוש שעות ביקר טכנאי במקום, וכי מנהל השירות, אודי, ביקש כי הטכנאי יתקן לתובעת את התקלות שהתגלו בתנור, אולם התובעת סירבה לתקן את התנור בשל התקלות שהתגלו בו. כך גם, לפי טענת הנתבעת מס' 2 התקלות היו "קוסמטיות" (סעיף 2 לכתב ההגנה). כמו -כן טענה הנתבעת מס' 2 כי הוסבר לתובעת כי לא ניתן להחליף תנור בחלוף 11 חודשים מיום רכישתו. 7. הנתבעת מס' 1 טענה בכתב ההגנה, כי יש למחוק את התביעה כנגדה על הסף מאחר ואין כל יריבות בין התובעת לבינה, שכן היא אמנם שיווקה את המוצר, אולם אין היא אחראית על תקינותו. לאורך כתב ההגנה, לא התייחסה הנתבעת מס' 1 לטענות התובעת, והיא חזרה וטענה כי אין כל עילת תביעה כנגדה בהיותה משווקת המוצר, ולא היצרנית או היבואנית שלו. 8. בדיון שהתקיים בפניי, העידה התובעת; בעלה - מר שלמה עזר; נציגת הנתבעת מס' 1 - אשר העידה כי התובעת פנתה אל הנתבעת מס' 1 כעבור תשעה חודשים; נציגת הנתבעת מס' 2, ומר אודי פנחס - מנהל השירות אצל נתבעת מס' 2. הכרעה: 9. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, ושמעתי את העדים, באתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה. 10. טענות התובעת לליקויים ותקלות חוזרות ונשנות שהתגלו בתנור, החל מקצר שהתגלה מספר ימים לאחר רכישת התנור שהביא לביקור טכנאי, וכלה בביקור הטכנאי לצורך ניקוי הלכלוך בין לוחות הזכוכית, ולאחר מכן לאחר שנשברו לוחות הזכוכית בדלת התנור, לא נסתרו ע"י הנתבעות. טענתן של הנתבעות, לפיה הפנייה הראשונה התקבלה ביום 23.6.2009 אינני מקבל. נציגת הנתבעת מס' 2 הודתה בפניי כי ידוע לה על פניית התובעת לצורך החלפת גוף החימום, והודתה אף כי ידוע לה על פניות שנעשו לתחנת השירות, ואולם פניות אלה לא מתועדות אצל הנתבעת מס' 2 (ראו עדותה של נציגת הנתבעת מס' 2 בעמוד 3 שורה 17). 11. שומה היה על הנתבעות לברר בתחנות השירות באשר לפניות שנעשו, ומשלא הביאו כל ראיה הסותרת את טענות התובעת באשר לליקויים שהתגלו בתנור, אני מקבל את גרסת התובעת באשר למהות הליקויים שהתגלו בתנור. 12. השאלה היא, אם יש בליקויים אלה כדי להצדיק ביטול ההסכם, לפיו רכשה התובעת את התנור, והאם, כפועל יוצא מכך, זכאית התובעת לסעד של השבה? 13. אומנם תנור הוא מכשיר חשמל, שייתכן ויתגלו בו תקלות וליקויים, ועל הלקוח לאפשר לספק לתקן את הליקויים. יחד עם זאת, ישנו קו גבול המפריד בין מצב שבו התגלו ליקוי או פגם או תקלה בודדים במכשיר חשמל, ובמקרה כזה לא תקום ללקוח זכות לבטל את ההסכם, לבין מצב שבו מתגלות מספר תקלות באותו מכשיר, בבחינת "כמות עושה איכות". לטעמי, הצטברותן של תקלות רבות בפרק זמן לא ממושך, יש בה כדי להצביע על הפרת הסכם יסודית המזכה את הלקוח לבטל את ההסכם. בל נשכח הלקוח קונה מכשיר חדש, על מנת שיהנה מרמת ביצועים ללא תקלות, ואולם כאשר מתגלות תקלות רבות בפרק זמן קצר, יחשב הדבר להפרת ההסכם. 14. במקרה דנן, התובעת קיבלה תנור חדש וזכאית היתה ליהנות מתפקוד של תנור חדש, ואולם תקלות חוזרות ונשנות שהתגלו מוכיחות כי מדובר במכשיר פגום. תחילה התגלה במכשיר קצר חשמלי, לאחר מכן, תוקן המכשיר שוב, ע"י ניקוי והדבקת לוחות הזכוכית, ובנוסף נפלה זכוכית דלת התנור ונשברה ואף מכסה הכיריים נמצא תקול. 15. נראה, כי הפגמים הנ"ל, במצטבר, מצדיקים ביטול ההסכם בין התובעת לבין הנתבעות. אציין עוד, כי אף אם אקבל טענת הנתבעת מס' 2, כי מדובר בליקויים "קוסמטיים", נראה כי התובעת אינה חייבת לאפשר לתובעת לתקן ליקוי אחרי ליקוי, ובסך הכל ארבע פעמים בתקופה קצרה בת מספר חודשים, כאשר מדובר בתנור חדש, שכן התובעת זכאית ליהנות מתנור המתפקד כמכשיר חשמלי חדש, ולא כך היה. 16. באשר לתביעה כנגד הנתבעת מס' 1 מצאתי לדחותה, מאחר והיא היתה המשווק של המוצר, וטענתה כי אינה אחראית לתקינות המוצר, לא נסתרה. 17. סוף דבר, אני מקבל מקבל את התביעה כנגד הנתבעת מס' 2 ומחייב אותה לשלם לתובעת סך 2,090 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום ביצוע העסקה (דהיינו מיום 27.5.08). כן תשלם הנתבעת מס' 2 לתובעת סך 300 ₪ בגין הוצאות משפט. הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 18. מובהר בזאת, כי הנתבעת מס' 2 רשאית ליטול לידיה, על חשבונה היא, את התנור מבית התובעת. 19. התביעה כנגד הנתבעת מס' 1 נדחית בזאת, ללא צו להוצאות. קצר חשמלימוצרי חשמל (הגנת הצרכן)