תקלות lcd

להלן פסק דין בנושא תקלות lcd: פסק דין 1. בפניי תביעה על סך 15,000 ₪ בגין תקלה בטלוויזיה מסוג שארפ LCD שנרכשה על ידי התובעת ב- 23/6/09 מאת הנתבעת. 2. אין מחלוקת למעשה בין הצדדים כי הנתבעת שמשה רק כמשווקת וכמוכרת של המוצר, כאשר האחריות למוצר ניתנה על ידי הצד השלישי, אשר לוקח על עצמו אחריות מלאה לכל תיקון של המכשיר בתקופת האחריות. 3. התובעת טוענת לשתי תקלות שאירעו בטלוויזיה, התקלה הראשונה הייתה בעניין עוצמת הקול, ובעניין זה היא פנתה לנתבעת והנתבעת מסרה לה כי יש לפנות לצד השלישי שלו כאמור האחריות בעניין. 4. לא ברור כיצד ואם נפתרה התקלה כאשר לטענת הצד השלישי בעיית בעוצמת הקול מקורה בכבלים ולא במכשיר, ואילו התובעת טוענת שהבעיה הייתה במכשיר, מכל מקום לא הגיעה פנייה מצד התובעת אל הצד השלישי בעניין עוצמת הקול, ולכן בעניין זה אין מקום לחייב את הצד השלישי שלא קיבל כל פנייה בעניין. 5. לאחר מכן קרתה תקלה נוספת שהטלוויזיה לא נדלקה. אין מחלוקת כי התובעת פנתה הפעם לצד השלישי ביום 7/9/09 וביום 9/9/09 הצד השלישי לקח את הטלוויזיה על מנת לתקנה. ביום 11/9/09 לפי רישומי הצד השלישי התקשרו לתובעת ומסרו לה כי התקלה תוקנה וכי היא רשאית לקבל את הטלוויזיה חזרה וניסו לתאם איתה מועד החזרה של המכשיר ליום 13/9/09, אלא שכעולה מרישומי הצד השלישי התובעת סירבה לקבל את המכשיר חזרה ודרשה קבלה של מכשיר חדש. 6. התובעת טענה לבית המשפט כי סירבה לקבל את המכשיר כיוון שלא פירטו בפניה מה היה טיב התקלה, אולם הצד השלישי צירף מכתב תשובה מיום 16/9/09, שבוע בלבד לאחר לקיחת המכשיר שבו פורט כי התיקון שבוצע הוא תיקון של מגע רופף. 7. בנסיבות העניין לא עלה בידי בית המשפט להבין מדוע סירבה התובעת לקבל בחזרה את מכשיר הטלוויזיה שתוקן בהתאם לתעודת האחריות, ואף לבית המשפט כאשר נשאלה שוב ושוב לסיבת הסירוב לא עלה בידה לתת הסבר המניח את הדעת. 8. בנסיבות אלה, לא מצאתי כי קיים כל ליקוי בפעולתן של הנתבעת והצד השלישי המחייב אותן לפצות את התובעת, ולכן אני דוחה את התביעה כמובן שהתובעת זכאית לקבל את המכשיר המתוקן הנמצא בידי הצד השלישי, בהתאם לתיאום שיעשה עם הצד השלישי. 9. אשר על כן התביעה נדחית, התובעת תשלם את הוצאות הצדדים בסך 350 ₪ לנתבעת ו- 350 ₪ לצד השלישי. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש בתוך 15 יום לבית המשפט המחוזי. טלויזיה