פגיעה בפרטיות פיצוי ללא הוכחת נזק

##פיצוי בגין פגיעה בפרטיות:## סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות, הקובע כי פגיעה בפרטיות היא ( בין היתר) "בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;". הגדרת פגיעה בפרטיות בחוק הגנת הפרטיות איננה עוסקת בפגיעה עקב כניסה באקראי לביתו של אדם, אלא עיקרו של החוק עוסק בפגיעה הנובעת מפרסום או בעיון במאגרי מידע ורק סעיף קטן (1) הנ"ל עוסק בעניין שאיננו נוגע לפרסום, צילום, הפרת חובות סודיות וכיוצא בזה. נראה כי ס"ק (1) אף דורש אלמנט של כוונה, שכן ברור שבילוש או התחקות דורשים כוונה, ולטעמי גם המונח "הטרדה" בסעיף זה דורש אף הוא כוונה ( ראו לעניין זה ת.א. (שלום חיפה) 17812-10-13 עבאדי נ' טרגנו). ##חוק פגיעה בפרטיות פיצוי ללא הוכחת נזק:## בסעיף 29א.(ב)(1) לחוק הגנת הפרטיות נקבע כי בתביעה בשל עוולה אזרחית של פגיעה בפרטיות, בית המשפט רשאי לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 ₪, בלא הוכחת נזק. בסעיף 29א.(ד) נקבע כי סכום זה יעודכן ב- 16 לכל חודש בהתאם לשיעור עליית המדד, ##פגיעה בפרטיות ללא הוכחת נזק באמצעות משלוח דואר זבל:## סעיף 30 א לחוק התקשורת מאפשר לכל מי שקיבל מסר פרסומי בניגוד לדין לזכות בפיצוי בסך של 1000 ₪ ללא הוכחת נזק בגין כל דבר פרסומת שקיבל בניגוד לדין (סעיף 30 א(י)(1)) ##פגיעה בפרטיות בדרך של תביעה ייצוגית:## בתביעה ייצוגית לא רק שנדרש להשקיע זמן ומשאבים אלא שעל התובע המייצג להוכיח את הנזק שנגרם לו ולקבוצה מאחר שאין חוק תובענות ייצוגיות מאפשר דרך של פיצוי ללא הוכחת נזק (ראו סעיף 20(ה) לחוק תובענות ייצוגיות וכן ת"א ( ת"א) 1437-09‏ סהר פלד עו"ד נ' אול יו ניד בע"מ, פסקה 23 ( 11.6.2012)).פיצויים ללא הוכחת נזקפיצוייםהוכחת נזקהגנת הפרטיות / פגיעה בפרטיות