תקנות תמ''א 38

תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 (להלן:"תקנות תמ"א 38") בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), וסעיף 19(ב-1)(2) לתוספת השלישית לחוק, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועם הוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה אני מתקין תקנות תמ"א 38 אלה: 1. הגדרות בתקנות תמ"א 38 אלה "אזורים בעלי סיכון סיסמי גבוה" - אזורים שבהם מקדם תאוצת קרקע אופקית חזויה גדול מ-0.125, בהתאם לתקן ישראלי 413 ת"י (תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה); "פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" - פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסיה - 2003, וכפי שיעודכן מזמן לזמן". 2. פטור מתשלום היטל השבחה בעת חיזוק מבנים (א) לא תחול חובת תשלום היטל השבחה כאמור בסעיף 19(ב-1) לתוספת השלישית לחוק באזורים וברשות מקומית אשר מתקיים בהם אחד מאלה: (1) אזורים בעלי סיכון סיסמי גבוה; (2) ברשויות מקומיות המסווגות ברמה חברתית כלכלית 1 עד 6 לפי פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; (3) בתחום הוועדות המחוזיות דרום וצפון כמשמעותן בסעיף 7 לחוק. (ב) רשימת הרשויות המקומיות הכלולות בפסקאות (1) ו (2) מפורטות בתוספת לתקנות אלה. 3. רשויות מקומיות הזכאיות לפטור זמני לא תחול חובת תשלום היטל השבחה כאמור בסעיף 19(ב-1) לתוספת השלישית לחוק בתחום הוועדות המחוזיות ירושלים, חיפה והמרכז, שלא חלה לגביהן תקנה 2, ובלבד שבקשה להיתר לחיזוק מבנה מפני רעידות אדמה הוגשה בתוך שנה מתחילתן של תקנות אלה. תוספת (תקנה 2) אבו גוש 30 . יבנה אום אל-פחם 31 . ירושלים אור יהודה 32 . כפר ברא אור עקיבא 33 . כפר יונה אלונה 34 . כפר קאסם אליכין 35 . כפר קרע אלעד 36 . לוד באקהג'ת 37 . מטה יהודה באר יעקב 38 . מנשה . בית דגן 39 . מעלה עירון . בית שמש 40 . נחל שורק . בני ברק 41 . נשר . בני עי"ש 42 . נתניה . בסמ"ה 43 . עמק לוד . בת ים 44 . ערערה . גדרה 45 . פורידיס . ג'לג'וליה 46 . פרדס חנה-כרכור . גן יבנה 47 . קלנסווה . ג'סר א-זרקא 48 . קציר-חריש . זבולון 49 . קרית אתא . זמר 50 . קרית ביאליק . חבל יבנה 51 . קרית טבעון . חבל מודיעין 52 . קרית ים . חדרה 53 . קרית יערים . חוף הכרמל 54 . קרית מוצקין . חיפה 55 . קרית עקרון . טייבה 56 . ראש העין . טירה 57 . רכסים 29 . טירת הכרמל 58 . רמלה בניהתמ"א 38תקנותתמ"א