עונש על בריחה ממשמורת

מה העונש על בריחה ? עונש על בריחה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 257. בריחה הבורח ממשמורת חוקית שהוא נתון בה בשל עבירה פלילית, דינו - (1) אם הוא מואשם או מורשע בפשע - מאסר שבע שנים; (2) בכל מקרה אחר - מאסר שלוש שנים. 258. סיוע לבריחה העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שבע שנים: (1) מסייע אסיר או עצור לברוח או לנסות לברוח ממשמורת חוקית; (2) מכניס, או גורם שיוכנס, דבר לבית סוהר כדי להקל על בריחתו של אסיר או עצור. 259. הברחת אדם המבריח או מנסה להבריח אדם ממשמורת חוקית, דינו - (1) אם המוברח הואשם או הורשע בעבירה שענשה מוות או מאסר עולם - מאסר עשרים שנים; (2) בכל מקרה אחר - מאסר שבע שנים. בריחה ממשמורת חוקיתמאסר