עונש על הטרדת עד

מה העונש על הטרדת עד ? עונש על הטרדת עד קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 249. הטרדת עד המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או עומד למסור, בחקירה על פי דין, או בנוגע לעדות שמסר האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו - מאסר שלוש שנים. 249א. נסיבות מחמירות נעברה עבירה לפי סעיפים 245, 246 או 249 כשהעבריין נושא נשק חם או קר או כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחדיו לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם - (1) בעבירה לפי סעיף 245(א) - מאסר שבע שנים; (2) בעבירה לפי סעיף 245(ב) - מאסר עשר שנים; (3) בעבירה לפי סעיף 246(א) - מאסר עשר שנים; (4) בעבירה לפי סעיף 246(ב) - מאסר ארבע עשרה שנים; (5) בעבירה לפי סעיף 249 - מאסר חמש שנים. משפט פליליהטרדת עדהטרדה