מה העונש על הסגת גבול פלילית ? | עו"ד רונן פרידמן

##מהי הסגת גבות פלילית ?## העבירה הפלילית של הסגת גבול קיימת לצד עוולה אזרחית מקבילה, והאחרונה נותנת בידיו של המחזיק בנכס מגוון סעדים אפשריים (ובמיוחד כשמדובר בפלישה טרייה). הצדקתה של העבירה הפלילית היא בהגנת רכושו של מחזיק וזכותו ליהנות ממנו ללא הפרעה, אך גם במניעת מצב של עימות העלול לגלוש לאלימות פוגענית, בין המחזיק לבין הפולש לנכס; ההצדקות שבבסיס העבירה הפלילית אינן מתקיימות ברגיל במצב בו המחזיק הוא תאגיד או רשות: לאלה יש משאבים וידע המספיקים להתמודד עם הפגיעה בחזקתם, ואין סכנה של ממש להתלקחות אלימה בספרו, על הדין בפלילים [חלק שני, מהדורה מעודכנת, תשס"ו-2005, בעמ' 981] מבאר המלומד י' קדמי, מהי כניסה לתוך נכס ומונה בין היתר נקישה על פתח חיצוני, כגון: חלון או דלת של מבנה, עמידה בפתח מבנה וכניסה לחצרו של אדם. ##מה העונש על הסגת גבול פלילית ? ## עונש על הסגת גבול קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 447. הסגת גבול כדי לעבור עבירה ##(א)## העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו - מאסר שנתיים: (1) נכנס לנכס או על פניו; (2) לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין. ##(ב)## נעברה עבירה לפי סעיף זה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - מאסר ארבע שנים. חקיקתו של סעיף זה באה להגן על החזקה הממשית שיש לאדם פלוני ברכוש דלא ניידי, כאשר מעשה הכניסה מלווה במטרה להשגת אחת התכליות שהחוק בא למנוע והמנויות בסעיף. על מנת לקבוע האם הנאשם ביצע את העבירה של הסגת גבול כדי לעבור עבירה יש לבחון האם הוכח היסוד הפיזי של העבירה קרי: שהנאשם נכנס לנכס, שהוחזק על ידי המתלונן – עובדה שאינה שנויה במחלוקת - או על פניו. ## מדיניות הענישה בעבירות רכוש מסוג הסגת גבול פלילית:## מדיניות הענישה בעבירת רכוש מסוג הסגת גבול פלילית, מלמד כי מעטים הם המקרים בהם הורשע נאשם בעבירה זו בלבד, מבלי שהתלוו לה עבירות רכוש נוספות (כגון גניבה או התפרצות). להלן דוגמאות: ## (1) ## בת"פ (שלום אילת) 57386-04-13 מדינת ישראל נ' אלחסוני (ניתן ביום 7.7.2014) הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בעבירת הסגת גבול פלילית, בכך שנכנס דרך חלון שניפץ לקרוואן במגרש גרוטאות באזור התעשייה שם גנב נעלים, תיק אישי ואוכל מהמקרר. נקבע מתחם ענישה שנע בין מעצר מותנה ושל"צ לבין שישה חודשי מאסר בפועל שיכול וירוצו בעבודות שירות ועל הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו צו של"צ ( 180 שעות), צו מבחן, התחייבות והוארכה תקופת מאסר מותנה שהיה תלוי ועומד נגדו. ## (2) ## בת"פ (שלום אילת) 2660-08-13 מדינת ישראל נ' אל טופחי (ניתן ביום 10.6.2014) הורשע הנאשם על יסוד הודאתו, בין היתר, בעבירה של הסגת גבול פלילית, בכך שנכנס לחצר בית מגורים והציץ אל חלון יחידת דיור במקום. נקבע מתחם ענישה לעבירה זו בלבד החל ממאסר על תנאי ועד 6 חודשי מאסר בפועל. ## (3) ## בת"פ (שלום אילת) 25431-03-13 מדינת ישראל נ' טורג'מן (ניתן ביום 12.5.2014) הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בעבירות של הסגת גבול וניסיון גניבה, בכך שפרץ למחסן של מסעדה באילת. בית המשפט קבע מתחם ענישה שבין מאסר על תנאי ל-12 חודשי מאסר בפועל והטיל על הנאשם, בעל עבר פלילי, 4 חודשי מאסר בעבודות שירות, מאסרים מותנים והתחייבות. ## (4) ## בת"פ (שלום פ"ת) 15683-01-13 מדינת ישראל נ' אעמר (ניתן ביום 17.4.2014) אישר בית המשפט הסדר, במסגרתו הורשע הנאשם, בעל עבר פלילי, בעבירות של הסגת גבול וגניבה בכך שהסיג גבול בבית עסק של קונדיטוריה משם גנב עוגות, בקבוקי שתייה וקופת צדקה, והוטלו עליו 45 ימי מאסר בעבודות שירות, מאסר מותנה ופיצוי. ## (5) ## בת"פ (שלום קריית גת) 46811-11-13 מדינת ישראל נ' ביטון (ניתן ביום 12.3.2014) אישר בית המשפט הסדר, במסגרתו הורשע הנאשם, בעל עבר פלילי, בעבירה של הסגת גבול בכך שטיפס לבית ונכנס דרך החלון, והוטלו עליו 3 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסר מותנה, קנס ופיצוי. ## (6) ## בת"פ (שלום י-ם) 19090-06-10 מדינת ישראל נ' אמסלם (ניתן ביום 23.6.2011) אישר בית המשפט הסדר במסגרתו הורשע הנאשם, בעל עבר פלילי, בעבירות של הסגת גבול, בכך שנכנס לחדר מגורים בפנימייה, ובהחזקת סם לשימוש עצמי והטיל עליו 3 חודשי מאסר על תנאי (בעבירת הסגת גבול) חודש מאסר על תנאי (בעבירת הסמים) וקנס, בגין עבירה זו. ## (7) ## בת"פ (שלום י-ם) 2783/09 מדינת ישראל נ' אבו חליל ואח' (ניתן ביום 2.9.2010) אישר בית המשפט הסדר במסגרתו הורשעו ארבעה נאשמים בעבירה של הסגת גבול והוטלו על כל אחד מהם 4 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי. ## (8) ## בת"פ (שלום אילת) 1041/08 מדינת ישראל נ' פסו ואח' (ניתן ביום 15.2.2010) אישר בית המשפט הסדר במסגרתו הורשע הנאשם, נעדר עבר פלילי, בעבירה של הסגת גבול בכך שעלה עם אחרים לגג בניין במטרה לגנוב משם ברזלים, והוטלו עליו 3 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי. ## (9) ## בת"פ (נצרת) 1035/02 מדינת ישראל נ' טאלב בן יוסף בדארנה, נקבע כי די להוכחת היסוד הפיזי שבעבירה שהנאשם עמד בפתחו של הנכס: "הוכח על פי חומר הראיות שהונח כי הכבשים שנגנבו היו מוחזקות בתוך הדיר של המתלונן שהיה סגור ועל מנת לגנוב את הכבשים, היה צורך להיכנס לתוך הדיר או לפחות לעמוד בפתחו, פעולה זו מקימה את היסודות של עבירת הסגת הגבול לפי סעיף 447 לחוק העונשין, שקובע כי מי שנכנס לנכס או על פניו, כדי לעבור עבירה". ## (10) ## בעפ"ג (מח' ב"ש) 47551-07-10 טייב חביב ואח' נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 10.11.2010) הורשעו נאשמים על יסוד הודאתם בעבירות של הסגת גבול פלילית, ניסיון גניבה והיזק לרכוש במזיד בכך שהסיגו גבול למפעל באזור תעשייה והוציאו משם 9 משטחי בשר. על הנאשמים, ללא עבר פלילי הוטלו 60 ימי מאסר לריצוי בפועל, מאסר מותנה, פיצוי למפעל וחילוט המשאית באמצעותה נכנסו למפעל. ## (11) ## בת"פ (עכו) 50329-01-15 מדינת ישראל נ' גרמן ייבדייב (ניתן ביום 22.3.2015) הורשע נאשם על יסוד הודאתו בעבירות של הסגת גבול כדי לעבור עבירה וניסיון גניבה, בכך שנכנס למשרד היחידה לקידום נוער לאחר שפתח את דלתה שהייתה סגורה ונטל ממנו תיק. נקבע מתחם ענישה הולם שנע בין מאסר מותנה לבין 6 חודשי מאסר בפועל. על הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו 4 חודשי מאסר בפועל לצד הפעלת מאסר על תנאי כך שתקופת המאסר הועמדה על 14 חודשים, ומאסרים מותנים. ## (12) ## בת"פ (פ"ת) 14190-05-13 מדינת ישראל נ' אלי שושן (ניתן ביום 14.1.2014) הורשע הנאשם על יסוד הודאתו בעבירות של ניסיון גניבה, הסגת גבול וגניבה, בכך שנכנס לבית עסק לאחר שווידא כי אין בו איש, ונטל סכום של 20,000 ₪. נקבע מתחם ענישה שנע בין מאסר על תנאי ל-12 חודשי מאסר. על הנאשם, בעל עבר פלילי, הוטלו 8 חודשי מאסר בפועל, מאסרים מותנים ופיצוי כספי למתלונן. ## (13) ## בת"פ (אי') 39347-05-14 מדינת ישראל נ' שלמה כהן (ניתן ביום 31.12.2014) הורשע נאשם על יסוד הודאתו בעבירה של הסגת גבול כדי לעבור עבירה, בכך שנכנס לחדר במלון באילת. נקבע מתחם ענישה הולם שבין מאסר מותנה לצד צו של"צ לבין 6 חודשי מאסר בפועל. על הנאשם, ללא עבר פלילי, הוטלו מאסר מותנה, קנס והתחייבות. משפט פלילישאלות משפטיותהסגת גבול