מה העונש על הסגת גבול ?

מה העונש על הסגת גבול ? עונש על הסגת גבול קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 447. הסגת גבול כדי לעבור עבירה (א) העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו - מאסר שנתיים: (1) נכנס לנכס או על פניו; (2) לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - מאסר ארבע שנים. שאלות משפטיותהסגת גבול