עונש על זילות בית המשפט

מה העונש על זילות בית המשפט ? עונש על זילות בית המשפט קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 255. זילות בית המשפט האומר או כותב דבר על שופט או דיין לענין כהונתו בכוונה לפגוע במעמדו, או מפרסם דברי גידוף נגד שופט או דיין כדי להחשיד או לבזות את דרכי השפיטה, דינו - מאסר שלוש שנים, אולם ביקורת כנה ואדיבה לטיב החלטתו של שופט או דיין בדבר שיש בו ענין לציבור לא תהא עבירה לפי סעיף זה. זילות בית המשפט