מה העונש על סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ?

עונש על סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 332. סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה העושה אחת מאלה, בכוונה לפגוע בנוסע בנתיב תחבורה או כלי תחבורה או לסכן את בטיחותו, דינו - מאסר עשרים שנים: (1) מניח דבר על נתיב תחבורה או כלי תחבורה; (2) מטפל בנתיב תחבורה או כלי תחבורה, או בכל דבר שעליהם או בקרבתם, בדרך שיש בה כדי לפגוע בשימוש החפשי והבטוח של נתיב תחבורה או כלי תחבורה או בבטיחותו של נוסע כאמור או כדי לסכן את השימוש או הבטיחות האמורים; (3) יורה או זורק דבר אל אדם שעל נתיב תחבורה או כלי תחבורה או אל כלי התחבורה או אל חפץ שעליהם או גורם שהדבר יגע בהם; (4) מראה אור או אות על נתיב תחבורה או כלי תחבורה או בקרבתם או מטפל בכל דרך באור או באות הקיימים שם; (5) גורם לסיכון בטיחותו של נוסע כאמור בהימנעות מעשות מעשה שחובה עליו לעשותו. משפט תעבורהסיכון חיי אדם בנתיב תחבורהתחבורהשאלות משפטיות