עונש על שוד ים

מה העונש על שוד ים ? עונש על שוד ים קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: סימן ו': שוד ים 169. שוד ים העושה מעשה של שוד ים או מעשה הקשור לשוד ים או כיוצא בו, דינו - מאסר עשרים שנה. משפט פלילישוד