עונש על שידול להתאבדות

מה העונש על שידול להתאבדות ? עונש על שידול להתאבדות קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 302. שידול או סיוע להתאבדות המביא אדם לידי התאבדות, בשידול או בעצה, או מסייע אדם להתאבד, דינו - מאסר עשרים שנה. שידולהתאבדות