ממצא אובייקטיבי

השאלה אם קיים ממצא אובייקטיבי לצורך סווג הפגימה היא שאלה שברפואה. וכך, השאלה האם ממצאי בדיקה קלינית או ממצאים הנובעים מבדיקות רנטגן או בדיקות הדמיה הינם ממצאים אובייקטיבים לצורך ענין מסויים היא ענין שבמומחיות מקצועית שברפואה. דרך כלל, שאלה זו לא תעמיד סוגיה שבמשפט אשר בגינה נתונה זכות ערעור לבית המשפט המחוזי השמורה לשאלות משפטיות בלבד. יחד עם זאת, כלל הוא, כי גם אם קיים ממצא אובייקטיבי מסוים שלדעת וועדה רפואית אין לו חלק בקביעת הנכות, עליה לנמק קביעתה. באם לכאורה קיימים ממצאים אובייקטיבים, על הוועדה לנמק מדוע היא מוצאת לנכון לקבוע, כי במקרה הנדון בפניה לא ייחשב הממצא כממצא אובייקטיבי. כאשר ועדה רפואית קובעת דרגת נכות המתבססת על העדר ממצא אובייקטיבי עליה לנמק - ולו בקצרה - את הטעם שבגללו קבעה שנעדר ממצא אובייקטיבי בין ממצאיה. זאת במיוחד מקום שנערכה למבקש בדיקה קלינית, והוצגו צילומי רנטגן אשר נסרקו לפרטיהם, ואשר גילו ממצאים רפואיים כאלה ואחרים. ראוי הוא כי המבקש וכן גורם בפניו עומדת החלטת הוועדה למבחן הביקורת, יוכלו להבין אל נכון מדוע ממצאי הבדיקה הקלינית וממצאי צילומי הרנטגן לא סיפקו ממצאים אובייקטיבים אשר הצדיקו קביעת נכות גבוהה יותר. להלן פסק דין בנושא העדר ממצא אובייקטיבי: פסק דין 1. המערערת ילידת 1983. במסגרת שירותה הצבאי כמורה חיילת נפלה ונחבלה בכף רגל ימין. 2. המערערת הוכרה כנכה בשיעור של 5% לפי פריט 35 (4) ב לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) התש"ל-1969. בעוד סעיף קטן ב לפריט זה קובע 5% נכות בגין "הפרעה בצורה קלה בלי ממצא אובייקטיבי", קובע סעיף קטן ג שיעור נכות של 10% בגין "הפרעה בצורה קלה קיים ממצא אובייקטיבי". 3. טענת ב"כ המערערת הינה, כי על אף קיומו של ממצא אובייקטיבי, בחרה הוועדה את הסעיף המתייחס להעדר ממצא אובייקטיבי. 4. מנגד טוען ב"כ המשיב, כי החלטה על קיומו של ממצא אובייקטיבי הינה החלטה השמורה מבחינה מקצועית לוועדה הרפואית העליונה. אכן העקרון הוא כזה, כפי שמצא ביטוי בשורה ארוכה של פסקי דין ובין היתר בפסק דין אזולאי , רע"א 10629/07 אזולאי נ' קצין התגמולים, סעיף 5 לפסק דין: "השאלה אם קיים ממצא אובייקטיבי לצורך סווג הפגימה היא שאלה שברפואה. וכך, השאלה האם ממצאי בדיקה קלינית או ממצאים הנובעים מבדיקות רנטגן או בדיקות הדמיה הינם ממצאים אובייקטיבים לצורך ענין מסויים היא ענין שבמומחיות מקצועית שברפואה. דרך כלל, שאלה זו לא תעמיד סוגיה שבמשפט אשר בגינה נתונה זכות ערעור לבית המשפט המחוזי השמורה לשאלות משפטיות בלבד". 5. יחד עם זאת, כלל הוא, כי גם אם קיים ממצא אובייקטיבי מסויים שלדעת הוועדה אין לו חלק בקביעת הנכות, עליה לנמק קביעתה. באם לכאורה קיימים ממצאים אובייקטיבים, על הוועדה לנמק מדוע היא מוצאת לנכון לקבוע, כי במקרה הנדון בפניה לא ייחשב הממצא כממצא אובייקטיבי, כך באותו פסק דין אזולאי - רע"א 10629/04 אזולאי נ' קצין התגמולים: "...כאשר ועדה רפואית קובעת דרגת נכות המתבססת על העדר ממצא אובייקטיבי עליה לנמק - ולו בקצרה - את הטעם שבגללו קבעה שנעדר ממצא אובייקטיבי בין ממצאיה. זאת במיוחד מקום שנערכה למבקש בדיקה קלינית, והוצגו צילומי רנטגן אשר נסרקו לפרטיהם, ואשר גילו ממצאים רפואיים כאלה ואחרים. ראוי הוא כי המבקש וכן גורם בפניו עומדת החלטת הוועדה למבחן הביקורת, יוכלו להבין אל נכון מדוע ממצאי הבדיקה הקלינית וממצאי צילומי הרנטגן לא סיפקו ממצאים אובייקטיבים אשר הצדיקו קביעת נכות גבוהה יותר...". וכן ראו רע"א 7919/06 כפיר חגאי נ' קצין התגמולים, המצטט וחוזר על חובת הנימוק, כפי שבוטאה בפסק דין אזולאי. 6. במקרה שבפני, ישנם מספר מסמכים ובדיקות מהם ניתן ללמוד על ממצאים אובייקטיבים לכאורה. ראו למשל: בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת מיום 8.3.06, שם נקבע: "בעצם הטאלוס באספקט הונטרלי מודגם תהליך סקלרוטי אינטראמדולרי עם אירגולריות קלה בלבד של הפריוסט הסמוך ואזורים ציסטיים קטנים בתוכו. אוסטואיד אוסטאומה? נחוץ בירור נוסף". ראו בדיקת תהודה מגנטית של קרסול ימין :"בראש הטאלוס הודגם ממצא אשר מראה אות גבוה ב-T2... הוא נראה סקלרוטי. אין לממצא צורה טיפוסית של אוסטאואסטאומה". כמו כן, ראו תשובת רופא מומחה ממרפאה אורטופדית אונקולוגית מיום 17.4.06, של פרופ' מלר: "אין ספק, שיש לנערה תהליך ברור באספקט קדמי לטרלי של גוף עצם הטאלוס. מדובר בממצא נדיר בעל מאפיינים שפירים אבל הוא לא טיפוסי...". ייתכן ולא ציטטתי את מכלול המסמכים המצויים בתיק, אך די באלו על מנת להראות לכאורה קיומו של ממצא כלשהו. 7. החלטת הוועדה העליונה מזכירה שבמיפוי העצמות היתה קליטה מוגברת בראש הטאלוס שב-CT היה חשד לאוסטאיד אוסטאומה שנעשו 3 ביופסיות, כשביופסיה אחת היה נרחבת וכללה BEG. לכאורה, על פניו, למערער שאיננו רופא במקצועו, נחזים כל אלו להיות ממצא אובייקטיבי. יחד עם זאת, הוועדה איננה מנמקת בהחלטתה מדוע הממצאים שמאזכרת אינם מהווים ממצא אובייקטיבי בענינה של המערערת. 8. לפיכך, אני מוצאת לנכון להחזיר את הדיון בענינה של המערערת לוועדה הרפואית העליונה, על מנת שתשקול ותנמק האם אין בכך משום ממצא אובייקטיבי הקשור לקביעת הנכות בענינה של המערערת, ותנמק החלטתה. 9. התיק הרפואי מוחזר במעמד הדיון לידי ב"כ המשיב. ועדה רפואית