טופס בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם

טופס 3 (תיקון: תשס"א) (תקנה 20) בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם אל בית משפט השלום אני: שם משפחה מען הנאשם בתיק פלילי מס' אשר מועד הדיון בו נקבע ליום שבית המשפט ישפוט אותי שלא בפני, ואני אהיה מיוצג בו על ידי עורך הדין טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםשפיטה בהעדר (פלילי)נאשם