טופס הודעת הנאשם לבית המשפט

טופס 7א (תיקון: תשנ"ו, תשס"א) (תקנה 38) הודעת הנאשם לבית המשפט הודעת הנאשם אל בית משפט השלום אני: שם משפחה מען הנאשם בעבירה המפורטת בהזמנה מס' אשר מועד הדיון בו נקבע ליום (1) מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*. (2) אני מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום* (פרט את העובדות שאתה מודה בהן) (3) אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום: אישור מסירה: מסירה ביד: קיבלתי את ההזמנה וכתב האישום. חתימת המקבל חתימת המוסר *מחק את המיותר. טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםנאשם