טופס הודעת הנאשם

טופס 3 (תיקון: תשס"א) (תקנה 20) הודעת הנאשם אל בית משפט השלום אני: שם משפחה מען הנאשם בתיק פלילי מס' אשר מועד הדיון בו נקבע ליום (1) מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום* (2) מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום* (פרט את העובדות שאתה מודה בהן) (3) בנוסף על האמור בכתב האישום אני טוען עובדות אלה: *מחק את המיותר. טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםנאשם