טופס הזמנה לדיון בגזר הדין לנאשם

טופס 3א (תיקון: תשס"א) (תקנה 20(1א)) בבית המשפט ב מדינת ישראל נגד הזמנה לדיון בגזר הדין לנאשם (לפי סעיף 130(ג) לחוק) אל:................... מען .................. (1) ביום (2) עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל ביום (3) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב לדיון כאמור ובית משפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס. תאריך אישור מסירת ההזמנה מסירה למוזמן אישית אני .......................................... (שם המוסר) מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל/למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/ לעובד התאגיד*. כשההזמנה לא נמסרה אישית אני ........................................... (שם המוסר) מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל*, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את ההזמנה לידי ................................................ (שם המקבל) שהוא/היא* בן/בת משפחתו הגר/ה* עמו ונראה שמלאו לו/לה* 18 שנה. * מחק את המיותר. טפסים משפטייםמשפט פלילידיוןמסמכיםנאשם