בקשה לקבל סיכום חקירת משטרה

החלטה בבש"א 9260/02, מבקשים המפרקים הזמניים של מועדון הכדורגל, הפועל חיפה בע"מ, לקבל את חומר סיכום החקירה אשר נמצא בידי משטרת ישראל ו/או פרקליטות מחוז מרכז, וזאת לנוכח המלצת המשטרה, להעמיד שופטי כדורגל לדין פלילי בגין הטיית משחקים. בבקשה נטען, בין השאר, כי החומר דרוש למבקשים לצורכי טיעון בפני הנהלת ההתאחדות לכדורגל בישראל, המתכנסת מחר, ועל סדר יומה, בין השאר, הקפאת הירידות מן הליגה. בבש"א 9403/02, מתבקש בית המשפט לדחות על הסף את הבקשה. ההתאחדות לכדורגל בישראל, ומר גברי לוי העומד בראשה, אינם מתנגדים, אומנם, כי חומר חקירת המשטרה יימסר למפרקים, ובמקביל גם ליועצה המשפטי של ההתאחדות. יחד עם זאת, סבורים נציגי ההתאחדות לכדורגל בישראל, כי אין הליך של בקשה למתן הוראות לפי סעיף 310(ב) לפקודת החברות, יכול לשמש תחליף לתביעה של מפרק, לקבלת סעדים נגד צד שלישי שאינו בגדר הפרוק. ב"כ משטרת ישראל מר אלי חלפון, המשמש כראש הצוות ביחידה הבינלאומית לפשיעה חמורה, מתנגד להעברת חומר החקירה או סיכום חומר החקירה, בנוגע לפרשה הקרוייה "שופטים באדום", וזאת משום שטרם הוגש כתב אישום בפרשה זו, והפרקליטות לומדת עדיין את התיק, וייתכן, לכן, שיהיו גם בקשות להשלמות חקירה. גילוי סיכום החקירה או חומר אחר הנוגע לחקירה, עלול, לדבריו, לחבל בחקירה. עוד מוסיף ב"כ המשטרה, כי בתוך הסיכום של החקירה, קיימות גם ראיות, ולכן גילוי הסיכום יגלה ראיות שנמצאות עדיין בעיון הפרקליטות. ב"כ המשטרה מסכם את עמדתו, כי סיכום החקירה הוא תכתובת פנימית בין המשטרה לבין הפרקליטות, שגם בעת הגשת כתב אישום, אינה מועברת לעיון הנאשמים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בגוף חיצוני, דוגמת הפועל חיפה, שאיננו בגדר צד בעניין. עיינתי בסיכום פרשת "השופטים באדום" המתייחס לתיק פ.א. 26/01, של היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית. לא אוכל, כמובן, לפרט את ממצאי החקירה ואת דרכי החקירה, כל שאוכל לקבוע, וזאת על פי הודעת דוברת המטה הארצי של משטרת ישראל, כי נחקרו בפרשת "השופטים באדום" החשדות על פיהן מספר שופטי כדורגל היטו, לכאורה, תוצאות של 24 משחקי כדורגל בהם שפטו, בין השנים 1998-2000 בליגות שונות, ובהם הליגה הלאומית והליגה הארצית, ובתמורה קיבלו, על פי החשד, סכומי כסף שונים. עם תום החקירה, הועברו התיקים להחלטת פרקליטות מרכז, ובהם ממצאים, לכאורה, כנגד 5 שופטי כדורגל פעילים, בחשד לקבלת שוחד. תיקיהם של שני שופטי כדורגל נוספים, הועברו גם כן לעיון הפרקליטות. עוד מצויין בהודעה של משטרת ישראל (ההודעה הפומבית שסומנה על ידי א'), כי נמצאו ממצאים לכאורה כנגד שני סוכני הימורים בחשד למתן שוחד, וכן כנגד 7 מארגני הימורים בלתי חוקיים (חלקם הימורים ממשחקי ליגת העל) בחשד לעבירות בנושא הגרלות והימורים". אני מבין כי חקירת המשטרה התייחסה לתוצאות משחקי כדורגל בהם שפטו אותם שופטי כדורגל בליגות השונות, בין השנים 1998-2000, והיא לא התייחסה לעונה האחרונה שבעקבותיה ירדה הפועל חיפה לליגה הלאומית. ב"כ המשטרה הסביר לי כי אומנם החקירה המשטרתית לא הוגבלה לגבי תקופות שבהן נחשדו שופטי כדורגל בחשד לקבלת שוחד, אך יחד עם זאת, סיימה המשטרה את חקירתה עם ממצאיה וראיותיה, רק לגבי התקופה 1998-2000, היינו לא בתקופה הרלוונטית לירידת הפועל חיפה, מליגת העל. את המילים "סיימה את חקירתה", ניתן, אולי, לפרש בכך שהמשטרה לא מצאה ראיות לגבי קבלת שוחד על ידי שופטי כדורגל, בתקופה מאוחרת יותר. מכל מקום, לא אשים מקלות בגלגלי החקירה המשטרתית ולא אוכל להתעלם מעמדתה של המשטרה כי גילוי הראיות ו/או סיכום החקירה בפרשת "השופטים באדום", תחבל בחקירה גם בחומר שבו עיינתי, לא מצאתי התייחסות לתקופות שונות מאלה שעליהן הצביעה דוברת המשטרה, היינו לעונות 1998-2000. ביני לביני ובמאמר מוסגר בלבד, אכן שאלתי את עצמי, כפי שגם בוודאי אחרים שואלים, אם התופעה של שנת 1998-2000, נקטעה באותה שנה, או שמא גלשה גם לעבר תקופות מאוחרות יותר, כולל התקופה שבה הפועל חיפה ירדה לליגה הלאומית. התשובה שניתנה בעניין זה על ידי המשטרה מחייבת אותי, לצורכי החלטה זו, ומצביעה על כך שנמצאו ראיות רק לגבי השנים 1998-2000 ולא מאוחר יותר. בשלב זה בו אנו נתונים, יש, כמובן, לראות מצב זה, כמצב העובדתי המחייב בפרשה. הילכך, אני סבור כי אין לקבל את הבקשה להעביר את סיכום החקירה המשטרתי או את הראיות שנמצאו בחקירת המשטרה בפרשת "השופטים באדום" למפרקים הזמניים. אין, כמובן, בהחלטה זו כדי למנוע מהמפרקים הזמניים, להעלות בישיבת הנהלת ההתאחדות לכדורגל שמתכנסת מחר, כל טיעון ראוי שימצאו לנכון, כולל התייחסות לחקירת המשטרה לגבי העונות 1998-2000. לא מצאתי לנכון לקבל את בקשת עו"ד משה אביבי, בשם ההתאחדות לכדורגל בישראל ומר גברי לוי, יו"ר ההתאחדות, לדחות על הסף את הבקשה למתן הוראות שהגישו המפרקים הזמניים, ונכנסתי לדיון לגופו של עניין, כמפורט לעיל, מתוך רצון לעשות צדק בפרשה זו. מכל מקום, אינני סבור שהבקשות הדחופות למתן הוראות המוגשות על ידי המפרקים הזמניים, יש בהן עקיפת הוראות פקודת החברות, או הוראות המוסדות המשפטיים של ההתאחדות לכדורגל, כפי שנטען בפניי ונדמה לי שאינני טועה בקובעי שהאינטרס של הפירוק הזמני וההפעלה של קבוצת הפועל חיפה, נשמרו כהלכה על ידי המפרקים הזמניים בפעולתם עד כה. רשמתי בפני את הודעת בא כוחו של שופט הכדורגל סאבי אלנקווה, בבש"א 9418/02, כפי שנתבקשתי. נוכח התוצאה דלעיל, אין עוד צורך לדון בבקשה זו. משטרהחקירה משטרתית