הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

פסק דין לאחר שעיינתי בכתב התביעה ובבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, הנני מאשר את הסדר הפשרה שהוגש על ידי באי כח בעלי הדין. לאור גישתו של בית המשפט העליון בדבר עידוד הגשתן של תובענות ייצוגיות, והסיכון הכרוך בכך למגישי התובענות ולפרקליטיהם, הנני מאשר את סכום שכר הטרחה שהוסכם לשלם לבאי כח התובעים. על פי הסכם הפשרה הוסכם כי הנתבעת תשלם לתובעים גמול בסכום כולל של 320,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה נראה גבוה בהתחשב בטרחה אפשרית של התובעים. כן לא נראה לי שראוי לפסק חלק כלשהו מסכום זה לתובעת מס' 2 שהיא תאגיד. מהחומר שבפני אין לדעת מה היה היקף טרחתה בהכנת התובענה ייצוגית. לאור הערות שהשמעתי בפני באי כח התובעים, הם הסכימו כי חלק מהסכום ישולם ל"אגודה למלחמה בסרטן" לפרויקט "ניצוץ של תקוה" ויצטרף לסכום שהנתבעת הסכימה לשלם. לכן הנני מאשר כי לתובע מס' 1 ישולם כגמול בסכום של 200,000 ₪ כמבוקש ואילו סכום של 120,000 ₪ ישולם ל"אגודה למלחמה בסרטן". על פי הסכם הפשרה יווסף לגמול מס ערך מוסף. איני רואה כיצד חייב סכום זה במס ערך מוסף בידי מקבלו, לכן איני מורה על תשלום מע"מ. היה וב"כ התובעים ישכנע אותי כי אכן חייב התובע במס ערך מוסף בגין הגמול שיקבל, ניתן יהיה לחזור לבית המשפט ולתקן פן זה של פסק הדין. הסדר פשרהתביעה ייצוגיתפשרה