השכר הראוי לעורך דין אשר מונה לצורך גביית כספים במסגרת אכיפת פסק דין

מהו השכר הראוי לעו"ד אשר מונה לצורך גביית כספים במסגרת אכיפת פסק דין ? להלן פסק דין בנושא שכר טרחת עורך דין - גביית כספים: ה ח ל ט ה תחילתו של הליך זה בבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט. ביום 19.9.91 נידונה בפני בקשה לאכיפתו של פסק דין שניתן בתיק ה"פ 294/90. על פי החלטתי מאותו יום חויב המבקש לשלם סכומים שונים שהצטברו במשך הזמן למיליוני שקלים חדשים. לגביית הסכומים שהצטברו ייפה היועץ המשפטי לממשלה את כוחו של עו"ד יצחק פרידמן. המבקש ערער על החלטתי מיום 19.9.91 בפני בית המשפט העליון. הערעור היה תלוי שם במשך שש שנים, בתקווה שיקויים פסק הדין שלאכיפתו ננקטו ההליכים לפי פקודת בזיון בית המשפט. בסופו של דבר הוחזר העניין לבית משפט זה. בהחלטתי מיום 6.3.01 בוטל החיוב שנקבע בהחלטתי מיום 19.9.91, וזאת לאחר שהתברר שאין יותר צורך באמצעי אכיפה. עם זאת קבעתי כי ביטול החיוב לא בא בשל טעות בהחלטת החיוב ואין הביטול, ביטול מלכתחילה. לכן נותרה שאלת ההוצאות שנגרמו בשל האמצעים שננקטו לגביית הסכומים שהוטלו בהחלטתי מ-19.9.91, אשר בוטלה. עיקר ההוצאות שבהן מדובר הוא שכר טרחתו של עו"ד פרידמן. לשם כך ביקשתי כי היועץ המשפטי לממשלה יחווה דעתו בדבר השכר שראוי לקבוע לעו"ד פרידמן, שפעל מכח יפוי כח שניתן לו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. לצערי, חוות דעת כזו לא הוגשה. צערי נובע מכך שמינהל תקין מחייב כי היועץ המשפטי לממשלה, שמצא לנכון ליפות את כוחו של עו"ד פרידמן, יסכם עמו את שכר טרחתו. איני רומז לכך שהיועץ המשפטי או מדינת ישראל חייבים באותו שכר. אולם משהסכים עו"ד פרידמן להיות מיופה כחו של היועץ המשפטי, הכפיף עצמו לאמות מידה שיקבע היועץ המשפטי לשכר הטרחה. חבל שהדבר לא נעשה, וראוי כי ייעשה בעתיד לגבי עורכי דין שהיועץ המשפטי מייפה את כוחם, ואשר אינם עובדי מדינה. עו"ד פרידמן טען כי "עבד קשה" (ע' 20 לפרוטוקול) וכי ראוי לקבוע את שכרו על בסיס הסכומים שעמדו לגבייה. ב"כ המבקש הסכים בעיקרו של דבר לכך ששכר הטרחה ייגזר מהסכומים שנגבו בפועל. כאמור, עיקרו של החיוב בוטל ואשר נגבה הוא זניח ביותר. אין חולק על כך שרשאי היה עו"ד פרידמן להסכים כי שכר טרחתו יותנה בסכום שייגבה וייגזר ממנו. הסכם כזה לא הוצג ואף לא נטען. ציפייתו של עו"ד פרידמן כי כך ייקבע שכרו, אינה מחייבת את המבקש, שאותו מבוקש לחייב בהוצאות הגביה, בהיותו אחד החייבים על פי החלטתי מ-19.9.91. על יסוד הנתונים, שבמכתב של עו"ד פרידמן אל עו"ד מנוחה באת כחו של היועץ המשפטי לממשלה, מיום 6.4.01, הנני קובע כי שכרו של עו"ד פרידמן יהיה בסכום של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה ישולם על ידי המבקש שלום נחמיאס. איני רואה צורך לחזור על אשר נאמר בהחלטתי מיום 6.3.01, שכן כל שנותר בעקבות אותה החלטה זו קביעת סכומו של שכר הטרחה. אכיפת פסק דיןשכר טרחה ראויעורך דין