סמכות עניינית - 2,500,000 ש''ח

החלטה 1. בקדם משפט הוחלט לדון תחילה בשאלת הסמכות הענינית לדון בתובענה, כאשר המשיבה טענה כי הסמכות לדון בענין נתונה לבית משפט השלום. 2. בתובענה ביקשו המבקשים להצהיר כי על המשיבה להתקין מטבח בדירה שרכשו המבקשים מהמשיבה, על פי המפרט שסוכם ביניהם באמצעות חברת "רגבה", ובקשר לכך טען ב"כ המשיבה כי הסמכות הענינית לדון בענין נתונה לבית משפט השלום, לאור שווי הנושא, בעוד שב"כ המבקשים טען שהסמכות הענינית נתונה לבית משפט זה במסגרת הסמכות השיורית. 3. לאחר עיון בטענות הצדדים, נראה לי כי צודק ב"כ המשיבה בטענותיו. נעלה מכל ספק ששווי הנושא נמוך מ-2,500,000 ש"ח, ועל כן נתונה הסמכות הענינית לבית משפט השלום. 4. לאור זאת, אני מורה על העברת הדיון לבית משפט השלום בבאר שבע. 5. שאלת ההוצאות תובא בחשבון בשלב של מתן פסק הדין בבית משפט השלום. סמכות עניינית