סעיף 24 (10) לחוק הבוררות

החלטה 1. בפניי בקשה לביטול פסק בורר לפי סעיף 24(10) לחוק הבוררות. מדובר על פסק בורר מיום 11.12.98 של הבורר עו"ד חיים שפירא (שופט בדימוס [להלן: "הבורר שפירא"]). 2. הבוררות התנהלה בין עו"ד צבי לוטן כתובע ובין המבקש והמשיבה 2 כנתבעים. 3. בפסק הבורר שפירא חוייבו הנתבעים שם לשלם לתובע שם (המשיב 1) סכום כספי כשכ"ט עו"ד בכל הקשור ליצוגם על ידו בהליכים משפטיים שהתנהלו ביניהם ובין האחים רויכמן. 4. יודגש כבר עתה כי האחים רויכמן לא היו צד לבוררות שאת ביטול פסק הבורר בה מבקש המבקש בבקשה הנדונה. 5. בבקשה הנדונה מבקש המבקש לבטל את פסק הבורר בנימוק כי נודע לו ביום 11.8.03 כי הבורר , עו"ד חיים שפירא, הוא חבר של יעקב רויכמן שהיה מרכז העניינים והסכסוכים והטענות שהובאו בפניו ע"י הצדדים. את המידע הזה הסיק המבקש ממודעת אבל שפורסמה בעתון הארץ ביום 29.11.01 ע"י האחים יוסף ויעקב רויכמן וקבוצת האחים רויכמן (שומרון) בע"מ בעקבות פטירתו של הבורר שפירא (אשר נפטר ביום 27.11.01). במודעת האבל נרשם כדלקמן: "למשפחת שפירא אתכם באבלכם הכבד במות חברנו חיים שפירא ז"ל יוסף ויעקב רויכמן וכל קבוצת האחים רויכמן (שומרון) בע"מ" לטענת המבקש הבורר שפירא הכחיש עובר לתחילת הבוררות כי הוא מכיר אישית את רויכמן מחדרה. כעת, כך טוען המבקש, משנודע לו, בעקבות המודעה האמורה כי היתה היכרות מוקדמת בין הבורר שפירא ורויכמן, נפגע עניינו בבוררות כיוון שההיכרות הנטענת פוגעת בעקרונות הצדק הטבעי וגרמה לעיוות דין חמור בצידה. 6. ביקשתי את תגובתם של המשיבים לבקשה. משיבה 2, חברה בפירוק, לא הגיבה לבקשה עד היום. לעומת זאת המשיב 1, עו"ד צבי לוטן, הגיב לבקשה. תגובתו של עו"ד לוטן, כפי שניתנה ע"י באת-כוחו אכן ניתנה ביום 15.9.03 על דרך של בקשה אחרת נפרדת בה ביקש למחוק את הבקשה הנדונה על הסף בהיותה טרדנית, קנטרנית, תוך שהמבקש עושה שימוש לרעה בהליכים משפטיים (בש"א 3079/03). בתגובתו דחה המשיב 1 מכל וכל את טענותיו של המבקש תוך ציון כי אין בה שמץ של אמת. בכל מקרה, ציין עו"ד לוטן, כי אין כל קשר בין הבוררות אשר התקיימה בפני הבורר שפירא אשר דנה בסכסוך כספי בינו ובין המבקש והמשיבה 2 בבקשה הנדונה, ובין האחים רויכמן. אלה האחרונים לא היו צד להליכי הבוררות הנ"ל ולא היתה להם כל נגיעה ו/או אינטרס לתוצאות הליכים אלה. הוסיף וציין המשיב 1 בתגובתו, כי הנסיון בבקשה הנדונה לבטל את פסק הבורר הינו נסיון נפל נוסף מצד המבקש לאחר שכבר ניסה מס' פעמים בעבר לבטל את פסק הבורר כאמור ללא כל הצלחה. 7. דיון א. לאחר שקראתי את הבקשה ואת תגובתו של המשיב 1, עו"ד לוטן, לבקשה הגעתי למסקנה כי ניתן להכריע בה ללא צורך בזימון הצדדים ושמיעתם. ב. צודק עו"ד לוטן בטענתו, בתגובתו, כי אין כל קשר בין האחים רויכמן והבוררות הנדונה, אשר היתה בוררות כספית גרידא בין הצדדים לה, בינם ובין עצמם. לאחים רויכמן אין ולא היתה כל נגיעה לבוררות ו/או לפסק הבוררות שהתקיימה בפני השופט שפירא. די בטעם זה בכדי לדחות הבקשה. ג. בכל מקרה, מפרסום מודעת האבל על פטירתו של הבורר שפירא מטעם האחים רויכמן כמפורט בבקשה, אין להסיק כל מסקנות דוגמת מסקנות המבקש בבקשה זו, ואין בה בכדי להטיל דופי כלשהו בבורר שפירא ז"ל או בכדי להוות עילה לביטול פסק הבורר . פסקו של הבורר שפירא מפורט מנומק והנסיונות לבטלו בעבר ע"י המבקש לגופו של עניין נכשלו. 8. לאור כל האמור לעיל אני דוחה הבקשה תוך חיוב המבקש בהוצאות המשיב 1 (המשיבה 2, חברה בפירוק כלל לא הגיבה לבקשה) בסכום של 3,000 ₪ בצירוף מע"מ. יישוב סכסוכיםבוררות