ערעור על החלטת רשם

מהי הדרך הנכונה להגיש ערעור על החלטת רשם ? הוראת סעיף 96 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 קובעת כי החלטה אחרת של רשם ניתנת לערעור לפני בית המשפט שבו הוא משמש רשם. להלן ההחלטה בנושא ערעור על החלטת רשם: החלטה ענינה של החלטה זו בבקשת רשות לערער שהוגשה לבית משפט זה על החלטת רשם בית המשפט המחוזי בתל אביב כבוד השופט א' שילה. כב' השופט שילה מכהן גם כשופט בפועל בבית המשפט המחוזי. במצב זה מתעוררת השאלה האם הדרך הנכונה לתקוף את החלטתו היא בדרך של ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי (כפי שנעשה לגבי החלטה אחרת של רשם), או בבקשת רשות לערער לבית משפט זה (כפי שנעשה לגבי החלטה אחרת של שופט של בית המשפט המחוזי). הוראת סעיף 96 (ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 קובעת כי החלטה אחרת של רשם ניתנת לערעור לפני בית המשפט שבו הוא משמש רשם. נראה לי, כי במקרה שבפניי אין ספק משמעותי כי ההחלטה ניתנה על ידי כב' השופט שילה בשבתו כרשם של בית המשפט המחוזי. הדבר עולה בבירור מכותרת הפרוטוקול וההחלטה, וכן מן האופן בו חתם כב' השופט שילה על החלטותיו נשוא ההליך שבכותרת. בכל המקומות הללו, ללא יוצא מן הכלל, תוארו של כב' השופט שילה הוא של רשם בית המשפט המחוזי. זאת ועוד, מעיון בחומר עולה כי העניין בו דן כב' השופט שילה בהחלטות הרלוונטיות הינו עניין המצוי בסמכות רשם (שאלת מינוי אפוטרופוס לדין, ועניין של תיקון כתב תביעה). התוצאה היא כי היה מקום להגיש את ההליך כערעור בזכות לבית המשפט המחוזי, ולא כבקשת רשות לערער. עם זאת, נוכח העובדה שההליך הוגש בתוך תקופת המועדים להגשת ערעור על החלטת רשם, אני עושה שימוש בסמכות הנתונה לי בסעיף 79(א) לחוק בתי המשפט, ומורה להעביר את ההליך לבית המשפט המחוזי בתל אביב. ערעור על החלטת רשםרשםערעור