חברה פרטית - עבירות מס

גזר דין 1. א. כנגד הנאשמים, חברה פרטית העוסקת במכירת ציוד בטחוני ומנהלה, הוגשו שני כתבי אישום. האחד, עניינו עבירות על חוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"), והשני, עניינו עבירות על פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] תשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"). עניינן של העבירות - הגשת דוחות לרשויות המס הכוללים ידיעות כוזבות ושימוש בחשבוניות כוזבות מבלי שנעשתה לגביהן עסקה של ממש וזאת במטרה להגדיל במרמה את רווחי החברה ולהתחמק מתשלום מס כדין. ב. בהסכמה, שמיעתם של התיקים אוחדה ולהלן, בקצירת האומר, עובדות כתבי האישום: במהלך השנים 1994-1997 הגישו הנאשמים לרשויות המס דוחות הכוללים ידיעות כוזבות, דוחות הכוללים גם חשבוניות מבלי שנעשתה לגביהן כל עסקה ובלא כוונה לעשות עסקת אמת על פי המפורט בהן (להלן: "החשבוניות הפיקטיביות"). את החשבוניות הפיקטיביות בסכום כולל של 3,212,853 ₪ קיבלו הנאשמים מארבע חברות שונות. הנאשמים השמיטו מתוך הדוחות השנתיים על הכנסות החברה סכום כולל של 2,818,895 ₪ וניכו מס תשומות הגלום בחשבוניות הפיקטיביות בדיווחיהם התקופתיים למנהל מס ערך מוסף בסכום כולל של 437,251.39 ?. ג. הנאשמים כפרו בעובדות המיוחסות להם בשני כתבי האישום ובתום שמיעת הראיות, בהכרעת דין מפורטת, זוכו מכל העבירות על פי הפקודה ומחלק העבירות על פי חוק מע"מ. הנאשם 2 (להלן: "הנאשם") הורשע ב-27 עבירות שעניינן מסירת מסמך הכולל ידיעה כוזבת וניכוי מס תשומות שלא כדין והנאשמת 1 (להלן: "הנאשמת") הורשעה ב-19 עבירות באותו עניין. ד. כעד לעונש, מטעם הנאשם, העיד מר בן מאיור רמי, אשר עבד בתעשייה האווירית במשך 34 שנה ומכיר את הנאשם מאז 1969. לעד עבר מקצועי משותף עם הנאשם ומבחינה מקצועית ואישית הוא מדבר טובות בנאשם. 2. א. ב"כ התביעה, בטיעוניה לעונש, עומדת על חומרת העבירות בהן הורשעו הנאשמים. הנאשם ניכה ביודעין מס תשומות שלא כדין בסכום העולה על 400,000 ₪ באמצעות חשבוניות על שם חברות שונות, מגורמים אשר לא הם ביצעו את העבודה. לדבריה, גם אם בפועל בוצעה העבודה המפורטת בחשבוניות, עצם קבלת חשבוניות שלא שולם בגינן מס כדין מהווה נסיבה חמורה המחייבת ענישה בהתאם שכן, במהלך כזה הכל מרוויחים ורק קופת המדינה יוצאת נפסדת. המחוקק בחר להחמיר עם עברייני המס, בין היתר, גם בשל הקלות להעלים מס ע"י שימוש במסמכים כוזבים אשר אינם משקפים את התמונה הכלכלית והעסקית האמיתית של העסק. עד היום לא הסיר הנאשם את המחדלים ועל כן, לאור האמור לעיל ועל פי הפסיקה מבקשת ב"כ התביעה להשית על הנאשמים קנס ועל הנאשם, בנוסף, עונש של מאסר בפועל לתקופה ארוכה ומאסר על תנאי. ד. ב"כ הנאשם, בטיעונים לעונש, מפנה לקביעות בהכרעת הדין: הנאשם רכש סחורה וסיפק אותה הלאה והחשבוניות אותן קיבל אינן חשבוניות פיקטיביות אלא חשבוניות זרות המשקפות עסקת אמת, גם אם ספק החשבוניות אינו מי שביצע את העבודה הלכה למעשה. הנאשמים שילמו את המע"מ על-פי החשבוניות, הם יודעים למי מכרו את הסחורה בליווי חשבוניות מס ערוכות כדין ובאשר לחוב הנטען, הנאשם חולק על חובו למע"מ, הדיון בנושא טרם הסתיים ואין לראות בו כמי שלא הסיר המחדלים. הנאשם כבן 69, נשוי, אב לשתי בנות ולו 6 נכדים. הוא עלה ארצה בגיל 15, שרת שירות קרבי בצה"ל לרבות שירות בקבע במשך 5 שנים והשתתף בשתי מלחמות. הנאשם עבד בתעשייה האווירית במשך 24 שנה ונטל חלק בפרויקטים סודיים בעלי חשיבות לאומית ובמשך שנים רבות תרם לביטחון המדינה, גם במסגרת העסק אותו הקים. עברו של הנאשם נקי מכל רבב. המדובר באדם תמים וישר דרך הנכון לעזור לזולת ואולי דווקא תכונות אלה תרמו לנפילתו בפח. מצבו הרפואי של הנאשם אינו בכי טוב: מאז תחילת החקירה בתיק חלה התדרדרות במצבו והפרסומים בעיתונות בדבר הגשת כתב האישום נגדו גרמו לו נזק רב. בנוסף, מיום חקירתו ועד היום עברו כ-8 שנים ובשל כך נגרם לו עינוי דין. סיכומו של דבר - הנאשמת הפסיקה פעילותה בשנת 1985 והיא חסרת נכסים ועל-כן אין להטיל עליה עונש ולעניין הנאשם - מבקש להסתפק בקנס סמלי או במאסר על תנאי. 3. א. העבירות אותן עברו הנאשמים חמורות, על-פי החוק והפסיקה. במהלך מספר שנים של פעילות עסקית בנאשמת מקבל הנאשם חשבוניות "זרות" דהיינו, חשבוניות שאינן מייצגות עסקת אמת בין הצדדים הרשומים בהן. בעשותו כן אפשר הנאשם למספקי החשבוניות לרמות את רשויות המס ונתן יד לפגיעה באוצר המדינה. בפועל, הנאשם היה שותף מלא למעשי התרמית של ספק החשבוניות, מאיר עיני, עשה שימוש בחשבוניות הכוזבות, רשם אותן בספרים וערך על-פיהן את הדיווחים התקופתיים למנהל מע"מ ובשל מעשיו נגרע מקופת המדינה סכום של כ-437,000 ?. מיותר להזכיר כי עסקינן בעבירות שהן קלות לביצוע אך קשות לגילוי והוכחתן בבית-משפט היא, לעיתים, משימה כמעט בלתי אפשרית בשל הצורך בבחינתן, בדיעבד, של עיסקאות אשר הסתיימו זה מכבר כאשר כל עיסקה מורכבת ממספר רב של מרכיבים ומחייבת את העוסקים במלאכה לנבור במסמכים ולבחון עיסקאות אשר הסתיימו לפני שנים רבות. לפיכך, גם אם נגרם לנאשם עינוי דין, כנטען, הרי שהאשם לפתחו רובץ: הוא נתן יד למעשי העבירה, הוא מי שכפר בכל העובדות לרבות אותן עובדות אשר מקימות, בעליל, דבר עבירה וכך התארכו הדיונים. עוד יוסף: הטענה כי הנאשם לא גרע כסף מאוצר המדינה מוטב היה לולא נשמעה. הנאשם נתן יד למעשה העבירה, קיבל לידיו חשבוניות זרות שהן במעמד "רכוש גנוב" ועשה בהן שימוש בספרים. לולא חלקו של הנאשם בשרשרת המס לא ניתן היה לבצע את העבירה ומפיצי החשבוניות הזרות היו נשארים ובידם נייר חסר ערך. ב. ככלל, עבירות מס מחייבות ענישה מכבידה אשר מטרתה לבער את נגע העלמת המס ולהרתיע את העבריין ואת כלל הציבור מביצוען, בבחינה למען יראו וייראו. עם זאת, בנסיבות המקרה דנן, איני מוצאת לנכון למצות את מלוא הדין עם הנאשם אשר בסופו של יום זוכה מחלקן הארי של העבירות ולא נמצא כי הוא עצמו זכה לשלשל לכיסיו את כספי הגזילה. ג. על סמך האמור במקובץ לעיל, אני מטילה על הנאשמים את העונשים הבאים: על הנאשמת: קנס בסך 2,500 ₪. הקנס ישולם תוך 30 יום מהיום. על הנאשם: עונש מאסר על תנאי למשך 10 חודשים לתקופה של 3 שנים מהיום, והתנאי הוא כי לא יעבור כל עבירה מן העבירות בהן הורשע בתיק זה. קנס בסך 50,000 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב-3 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, כשהראשון שבהם ביום 10.10.04. והודע לנאשם על זכותו לערער תוך 45 יום מהיום, בשמו ובשם הנאשמת 1. מיסיםדיני חברותעבירות מסחברה פרטית