נטל ההוכחה בתביעה בגין שעות נוספות

הכלל הוא שהתובע גמול שעות נוספות חייב להוכיח לא רק את העובדה שעבד בשעות נוספות, אלא גם את מספר השעות הנוספות שעבד אולם, בית הדין לעבודה קבע חריג לכלל זה, והוא הזכאות לגמול שעות נוספות כאשר הוכחה מתכונת עבודה קבועה. כמו כן, נקבע כי יש להגמיש את נטל הראייה החל על עובד בתביעה לגמול שעות נוספות ולפיכך תובע אשר הוכיח, כי עבד במתכונת עבודה קבועה, שכללה שעות נוספות, נדרש להוכיח מתכונת עבודה כללית, ואיננו חייב בהוכחה מדויקת של שעות עבודתו לאור הקושי בהוכחה זו. פסיקת בית הדין לעבודה : בית הדין לעבודה קבע בפסיקתו כי, מקום העבודה שבו קיימת, מעצם מהותו, מסגרת שעות עבודה קבועה, ואין טענה כי העובד עבד עבודה חלקית בלבד, ההנחה המשפטית היא שהעובד עבד אותן השעות, להוציא הפסקות העולות מעצם מהותו של אותו מקום עבודה, עוד נקבע כי מקום בו המעביד לא קיים את חובתו על פי חוק לנהל רישום של שעות עבודתו של העובד ולשמרו, יש להגמיש את הכללים בדבר נטל הראייה החל על העובד התובע גמול שעות נוספות ולא לדרוש הוכחות "חותכות" אשר בדרך כלל קשה לעובד להציג. נטל ההוכחהשעות נוספות