עבודה במוצאי שבת - שעות נוספות

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי, ייתכנו מקרים שעבודה במוצאי שבת תחשב כעבודה במנוחה השבועית. לפי סעיף 7(א)(1) לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א - 1951 זכאי עובד שעבד בשעות המנוחה השבועית לשכר בשיעור 150%. בפסיקה נקבע, כי יש לפרש את המונח "שבת" בזיקה למורשת ישראל, כך שעבודה במוצאי שבת איננה כשלעצמה עבודה. לעניין תוספת שכר בגין עבודה במוצאי שבת, קבע בית הדין הארצי כי ייתכנו מקרים שעבודה במוצאי שבת תחשב כעבודה במנוחה השבועית, אם לא קדמה לה הפסקה רצופה של 36 שעות כדרישת סעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה. שילוב של עבודה ביום שישי אחר הצהריים ועבודה במוצאי שבת יכול, בתנאים מסוימים, להיחשב כעבודה במנוחה השבועית, אלא שעניין זה טעון הצגת תמונה מפורטת ומדויקת לגבי שעות העבודה בכל מועד רלבנטי. הפסיקה בעניין חוק שעות עבודה ומנוחה מסתמכת על כך שתכלית החוק היא בין היתר לאפשר לעובד לנוח 36 שעות ברציפות כאשר בתוכן נכללות שעות השבת. מקום שהוכח שהעובדים עבדו בימי שישי ושבו לעבודה במוצאי שבת הרי לא זכו למנוחה שבועית כדין. מנוחת השבת או מנוחה שבועית, הינן זכויות סוציאליות מן המעלה הראשונה ועל המעביד להקפיד ולתת לעובדיו הפסקה בת 36 שעות לפחות, מעמל השבוע. בהעדר מנוחה שבועית כדין, ייתכן כי העובד יהיה זכאי לשכר מוגדל. שעות נוספותעבודה בשבת / חג