בקשה לשנות זהות המומחה

החלטה 1. ביום 29.4.02 מינה ביהמ"ש את ד"ר מיכלס כמומחה בתחום האורטופדי (להלן: "המומחה"). 2. ביום 9.5.02 הגיש המבקש, הוא התובע בתיק העיקרי, בקשה "לשנות זהות המומחה". הנימוקים לבקשה כי המומחה עורך חוות דעת מטעם המשיבה 1 (להלן: "המבטחת") כל שצויין בבקשה בהקשר לכך הוא, כי בעת עבודתה של ב"כ המבקש במשרד אחר, התנהלו מספר תיקים כנגד המבטחת ובהם הוגשה חוות דעת על ידי המומחה, מטעם המבטחת. המבטחת מתנגדת למבוקש, תוך שנטען כי ב"כ המבטחת, אשר מייצג את המבטחת במאות תיקים, לא ראה את הנטען, וכי למעשה עותר המבקש למינוי מומחה "נח" לו יותר. בתשובת המבקש, אכן צויין מפורשות, כי בתיק אחר בו טפלה ב"כ המבקש, מינה ביהמ"ש שם, מומחה אחר במקום המומחה דנן. 3. אכן, המומחה, לכאורה, טרם החל בבדיקת המבקש, ויכולים היינו לעשות מלאכתנו קלה אם אכן היינו נעתרים לבקשה. ואכן, ב"כ המבקשת הפנתה למספר החלטות בהן נעתרו בתי המשפט לבקשה להחלפת זהות מומחה, אשר יהיה לשביעות רצון ב"כ הצדדים. כן טוענת ב"כ המבקש, כי יש ללמוד, מאשר נפסק בפסילת שופט וכוונתה בעניין שופטת אשר בעלה מייצג חב' ביטוח. 4. אולם, לאור אשר נפסק ברע"א 7843/00 בר ישי נ' איתן חברה לביטוח בע"מ, תק-על 2001 (1), 1346, מהראוי לדחות את הבקשה. 5. המומחה הינו מוכר וידוע בתחומו, וכשבתי המשפט ממנים את המומחה כמומחה מטעם ביהמ"ש, ואף צדדים ממנים אותו בהסכמה. יתר על כן, לא בכדי מופיע המומחה ברשימת המומחים בתחום האורטופדי. 6. למעשה, די בכך שהבקשה לא נתמכה בתצהיר, על מנת לדחותה, אולם אף אם נתעלם מכך, לא ראיתי בכך שבשלושה תיקים נטענים בעבר נתן המומחה חוות דעת מטעם המבטחת, על מנת להסיק שהתקיימו התנאים המצדיקים את המבוקש. גם אם נתן בעבר המומחה חוות דעת כאמור, עדיין אין המשמעות כי הוא מצוי דרך קבע בקשרי עבודה עם המבטחת, או שפרנסתו עליה. יתר על כן, חוזים אנו חדשות לבקרים, כי מומחים בעלי שיעור קומה מגישים חוות דעת מטעם חברת ביטוח זו או אחרת מחד, ומתמנים מאידך כמומחים מטעם ביהמ"ש. לעניין זה כמובן שלא מדובר על מומחה אשר דרך קבע נותן חוות דעת לחברות ביטוח, ואכן מומחים שכאלו אינם נכללים ברשימת הממונים. 7. העתרות לבקשה שכזו משמעותה שלכאורה, יהיה בכך לפסול חלק ארי של המומחים. יודגש, כי העתרות לבקשה תחייב אף פסילת מומחה אשר נתן בעבר חוות דעת מטעם תובע כנגד חברת ביטוח. 8. "זאת לזכור, כי לאחר שמתמנה מומחה רפואי, יש בביטול המינוי משום הטלת דופי ברופא שנתמנה... אמירות כלליות סתמיות ומעורפלות... אינן מקימות עילה לביטול מינוי מומחה רפואי...". האמור מההחלטה דלעיל, הגם שלא התעלמתי כי שם התמנה המומחה בהסכמה. 9. למעשה, מתגובת המבקש "יצא המרצע מהשק" וכשלמעשה הנימוק העיקרי אשר לא מצא ביטויו המפורש בבקשה, אכן אשר לכאורה נטען ע"י המשיבות. אולם, גם ביחס לנימוק זה אין להתעלם מאשר ציינה כב' השופטת שם בעת החלטתה בכל הקשור לכישוריו של ד"ר מיכלס. 10. לאור כל האמור אני דוחה את הבקשה ואני מחייב את המבקש לשלם למשיבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 1,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. 11. המזכירות תמציא העתק מההחלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום י' בתמוז, תשס"ב (20 ביוני 2002) בהעדר הצדדים י. שנלר, שופט מומחה