מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתביעות על תאונות דרכים

מומחה רפואי בתביעות על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים: בתביעות על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הדרך להוכחת קיומה של נכות עקב תאונת דרכים או כל נושא רפואי אחר שאינו נכות, לרבות דרכי השיקום של התובע, היא באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי אשר ימונה על ידי בית המשפט. התובע אינו יכול להביא חוות דעת רפואיות או עדויות רפואיות מטעמו להוכחת עניינים שברפואה. לפיכך, אי מינוי של מומחה רפואי על ידי בית המשפט יסגור בפני התובע את הדרך להוכחת כל עניין רפואי החשוב לתביעתו. אכן, בשל חשש זה והעוול העלול להגרם לתובע בעקבות סרוב למנות מומחה רפואי, נקבע בפסיקה שדי בראשית ראיה בדבר קיום נכות רפואית בתחום מסויים כדי להצדיק מינויו של מומחה רפואי באותו תחום. אין צורך בראיה בדבר קיומה של נכות, כפי שסבר בית המשפט המחוזי. די בראשית ראיה. מומחהרפואהתאונת דרכיםמומחה רפואי מטעם בית משפטמומחה רפואימומחה מטעם בית המשפט