דו"ח חניה רכב שכור

להלן פסק דין בנושא אחריות על דו'ח חניה רכב שכור: פסק - דין 1. על פי כתב התביעה, שכרו התובעים רכב מאת הנתבעת ביום 13/7/07. בהסכם ההשכרה נאמר כי "שעת היציאה" היתה 12:08. עם זאת, ממסמך "ביקורת רכב יוצא" עולה, כי הרכב נבדק על ידי נציג הנתבעת בשם דרור בשעה 13:12 ורק אז נמסר בפועל לידי התובעים. 2. לטענת התובעים, הרכב עמד ליד משרדיה של הנתבעת במקום אסור לחניה, וניתן לגביו דו"ח חניה על סך 500 ₪ בשעה 12:32 (להלן - הדו"ח). הנתבעת הסבה את הדו"ח על שם התובעת מס' 2, אשר היא זו שחתמה על הסכם ההשכרה, בטענה שבעת מתן הדו"ח כבר היה הרכב בחזקת התובעים. הודעת תשלום הקנס על שם התובעת מס' 2 הוצאה ביום 25/12/07. התובעים שילמו את הדו"ח ביום 26/3/08, ומכאן התביעה. 3. התובעים דורשים סכום של 1,572 ₪ כאשר מתוכו סכום של 1,000 ₪ הוצאות עקיפות לרבות עוגמת נפש. 4. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, ראיתי לקבל את עמדת התובעים שלא היה מקום, בנסיבות הענין, לחייבם בתשלום הדו"ח הואיל ובשעת רישום הדו"ח טרם הושלמה מסירתו של הרכב לידי התובעים. לפיכך, דין התביעה להתקבל. 5. על אף האמור, לא הרימו התובעים את הנטל המוטל עליהם להוכחת נזקיהם העקיפים בסך 1,000 ₪ ולכן אני מעמידה את סכום התביעה על סך של 572 ₪ בלבד. הנתבעת תשלם לתובעים, תוך 30 ימים, סכום של 572 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (16/6/08) ועד לתשלום המלא בפועל. 6. אשר להוצאות המשפט - הואיל ורוב רובה של התביעה נדחה, והואיל וכאמור בסעיף 10 לכתב ההגנה התובעים לא טרחו להשיב להודעות הנתבעת אשר נאותה להשיב להם את הסכום של 572 ₪ ולחסוך את ההליך המשפטי - אין צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום. משפט תעבורהרכבהשכרת רכבחניהדוח חניה