סירוב רופא לבדוק חולה ללא נוכחות אדם אחר בחדר

פסק דין עניינה של תובענה זו בטענות התובע כנגד הנתבעת, אשר הינה רופאת אף אוזן גרון בסניף של קופת חולים - שירותי בריאות כללית בערד. לטענת התובע כאשר קבע תור וביקש להתקבל לטיפול אצל הנתבעת המתינו בכניסה שתי נשים מבוגרות שרצו להכנס לפניו למרות שלא היה להן תור. לטענתו הנתבעת אפשרה להן להכנס ולאחר מכן סירבה לקבל אותו לטיפול והסבר חזר על עצמו 3 פעמים. בהמשך סרבה הנתבעת לטענתו לקבל אותו לטיפול ללא נוכחות אדם אחר, הוא הסכים לכך פעם אחת ולאחר מכן סרב להבדק אצלה לאור דרישתה. לגרסת התובע כתוצאה מכך שהנתבעת סירבה ליתן לו טיפול, נגרם נזק לשמיעתו וזאת לאור העובדה כי נדחה פעמים רבות על ידי הנתבעת וכתוצאה מהטיפול הרשלני, היה עליו בין היתר להתקין מכשיר שמיעה. הנתבעת טענה מנגד כי התובע הגיע אליה בעבר לביקור יחד עם בנו וביקש ממנה לקבל את בנו לבדיקה ללא שנקבע לו תור. בשלב זה תקף התובע אותה מילולית, איים עליה, סגר את הדלת בחדרה והיא חששה מאוד והעניין נפתר רק כאשר בקשה סיוע מעובדי המקום. לאחר זמן רב , הגיע התובע אליה שוב וביקש להתקבל לביקור. בשל אותו חשש והפחד מן התובע לאור העובדה כי סגר אותה כאמור בחדר ואיים עליה מילולית באירוע הקודם, היא בקשה נוכחות של אדם נוסף מן הצוות הרפואי בזמן הבדיקה. הנתבעת ציינה כי התובע הופנה למספר רופאים אחרים לאחר שסירב להבדק אצלה בשל בקשתה לנוכחות אדם נוסף בבדיקה. לדבריה התובע הופנה מיד כבר למחרת לבדיקה והוצע לו על ידי צוות המרפאה לקבל טיפול אצל שלושה רופאי אף אוזן גרון אחרים שיכלו לקבלו, והוא קיבל טיפול בהמשך אצל רופא מומחה אחר. הנתבעת טענה איפוא כי לא הייתה כל "סחבת" בטיפול בתובע , וכי סירוב הנתבעת להשאר עם התובע לבד בחדר נובע מתחושת הפחד שלה לאור נסיונה המר עמו. בפני העידה מטעם הנתבעת עדה נוספת האחראית על הבטחת איכות בשירותי בריאות כללית. העדה הסבירה כי כל שבקשה הנתבעת היה נוכחות אדם נוסף בשל תחושתה הקשה של הנתבעת, זאת לאור האיומים שהופנו כלפיה על ידי התובע בעבר והפחד מהישנותו של מקרה נוסף. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את התביעה כאשר לא מצאתי כל ממש בטענות התובע. אציין כי עדותה של הנתבעת אשר הותירה עלי רושם חיובי ביותר, היתה מהימנה עלי ואני מקבלת אותה במלואה ומעדיפה אותה על פני עדות התובע. הנתבעת ציינה כאמור כי התובע בעבר איים עליה, סגר אותה בחדרה והיא אף התלונננה על כך בפני האחראים במרפאה. על כן כאשר התובע הגיע אליה בהמשך ובשל אותו חשש לאור אירועי העבר, בקשה נוכחות אדם נוסף. העדפתי עדות הנתבעת וקיבלתי גרסתה במלואה באשר לאירוע שתיארה, אשר לאורו נוצר אותו חשש מן התובע, ועל כן הנני דוחה טענות התובע בענין זה. אציין עוד כי לא מצאתי כל ממש בטענת התובע כי נגרם לו נזק בשל כך שלא קיבל טיפול באותו יום או בשל טיפול רשלני שניתן לו על ידי הנתבעת. להיפך, מהימנים עלי דברי הנתבעת כי הוצע לתובע מיד למחרת היום לאחר שסירב להבדק אצלה בנוכחות אדם נוסף, להבדק אצל רופא מומחה אחר וכי לרשותו עמדו מספר רופאים מומחים אחרים והוא אף קיבל טיפול בהמשך אצל רופא אחר. לאור האמור אין בידי לקבל טענות התובע ביחס לכך שנדחה פעמים רבות על ידי הנתבעת והנני דוחה מכל וכל טענתו כי הייתה הזנחה בטיפול בו. זאת ועוד, התובע לא הוכיח שהטיפול בו היה מזלזל ו/או כי נגרם לו נזק כלשהוא. לאור האמור לעיל הנני דוחה את התביעה ומחייבת את התובע בהוצאות הנתבעת בסך 400 ₪ שישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. רפואהבדיקת מומחה רפואי