כאבי ברכיים - קצין תגמולים

החלטה 1. זהו ערעור על החלטת קצין תגמולים מיום 5.8.02 לפיה אין קשר בין כאבי הברכיים מהם סובל המערער ובין תנאי שירותו הצבאי. 2. המערער נולד ביום 23.1.77 והתגייס לשירות חובה ביום 19.11.96 בפרופיל 82. המערער שירת כלוחם וסמל מחלקה בגולני. המערער השתחרר ביום 10.11.99. 3. המומחה מטעם המערער, ד"ר עמית שרים, הודיע במהלך חקירתו הנגדית, כי הוא מצא קליניקה וממצאים במיפוי אך ורק לגבי ברך שמאל ולא לגבי ברך ימין, מכאן שהערעור מצומצם לענין ברך שמאל בלבד (ר' עמ' 20 לפרוטוקול). 4. המערער בתצהירו סיפר, כי התגייס ליחידת פלח"ן בגולני, שהיא יחידה קרבית, אשר מסלול הטירונות והאימונים שלה הינם אינטנסיביים ומלווים במאמצים פיזיים קשים, כולל סחיבת משקלים כבדים, משאות וכו'. את המסלול ביצע המערער במשך שנה וארבעה חודשים ולאחר מכן קיבל מנוחה לתפקיד משרדי במשך 4 חודשים בשל בעיותיו הרפואיות, בעיקר בעיית קרסוליים, ולאחר מכן חזר לתפקד כסמל צוות עד תום השירות. 5. המערער העיד כי החל לסבול מכאבים בברכיים במהלך הטירונות והתלונן על כך, וכי בתאריך 26.7.98, לאחר ששירת כשנה ו-7 חודשים בצבא התלונן על כאבים בברכיים ונשלח לטיפולי פיזיוטרפיה. המערער העיד עוד, כי הכאבים, אשר נגרמו לו בשירות הצבאי לא עוברים והוא ממשיך לסבול בזמן נהיגה ממושכת, ישיבה ממושכת וכן בעמידה לזמן רב. 6. המערער נחקר ארוכות ע"י ב"כ המשיב ועשה רושם אמין ביותר. הועדה מקבלת כי המערער החל לסבול מכאבים בברך שמאל במהלך השירות. אמנם הכאבים לא היו כאלה שהשביתו את המערער מפעילות והוא המשיך לתפקד, אך התלונות, למרות שאינן רבות, מוכיחות, כי סבל מכאב בברך. 7. המערער ביצע מיפוי ע"י ד"ר אורן ביום 1.4.01 (מסמך 53 לת"ר) וד"ר אורן לא מצא כל ממצא בברכיים. בהמשך, במיפוי עצמות שנעשה ע"י ד"ר שרים הוא מצא כי יש "קליטה מוגברת בפטלה משמאל ובקונדיל לטראלי אחורי של הטיביה משמאל ובפטלו טיבאלי דו צדדי באותו צד". בחוות הדעת כותב ד"ר שרים כי ממצאים אלו יכולים להתאים לשינויים ארטריטיים או על רקע טראומטי. 8. בחקירה הנגדית הסביר ד"ר שרים כי המערער סובל מכאבים בברכיים משני מקורות האחד, C.M.P, והשני שחיקה של הסחוס בקונדיל (העצם של הפמור). לגבי ה - C.M.P הסכים המומחה, כי הוא יכול להיות תוצאה של "שימוש יתר" הן בתקופה שלפני השירות הצבאי בה שיחק כדור עף בצורה אינטנסיבית והן בתקופת הטירונות וכמובן בהמשך השירות. בהקשר לבעיה בקונדיל הרי שגם הוא יכול להגרם כתוצאה משימוש יתר ביחד עם מנגנון חבלתי כלשהו (ר' עמ' 17-16 לפרוטוקול). 9. ד"ר גרינטל, המומחה מטעם המשיב העיד בחקירתו הנגדית כי הוא סבור שמה שיש למערער כיום בברך שמאל נובע מן התקופה שלאחר השירות משום שבמיפוי הראשון של ד"ר אורן לא נמצא דבר בברכיים (ר' עמ' 24 לפרוט'). 10. הטעון העיקרי של ד"ר גרינטל הוא שיש לייחס את הבעיה בברכיים או לארוע לאחר השירות או למשחק כדור עף קודם לשירות. אך על חשבון השירות אין לייחס דבר בהקשר לברכיים, וזאת משום, שלמעט שתי תלונות, לא התלונן המערער בזמן השירות, על כאבים בברכיים. לטענתו, לו היו תנאי השירות משפיעים על מצב הברך היתה צפויה להיות החמרה בכאבים והעובדה שמופיעות רק שתי תלונות מוכיחה כי לא היתה החמרה שכזאת. 11. הועדה מתקשה לקבל את עמדתו זו של ד"ר גרינטל. ד"ר גרינטל קובע לשלוש שנים של פעילות שכללה 3 אימונים בשבוע של משחק כדורעף, במהלכם לא התלונן המערער ולו גם פעם אחת על כאבי ברכיים, השפעה גדולה יותר או למעשה מכרעת על מצב ברכיו של המערער, למרות, שבשירות הצבאי, ביצע המערער במשך 3 שנים כמעט רצופות, פעילות פיזית מאומצת במסגרת סיירת גולני ובמהלכן התלונן על כאבי ברכיים. מכאן, שגם אם יש מקום לייחס ל"שימוש יתר" של המערער בתקופה שלפני השירות, השפעה על הברכיים, וגם ד"ר שרים לא חולק על כך, הרי שבוודאי שיש מקום גם לייחס השפעה שכזו לשירות הצבאי המאומץ שביצע ובמהלכו התלונן. 12. יחד עם זאת, הועדה אינה יכולה להתעלם גם מעבודתו של המערער כיום, שגם היא עבודה מאומצת פיזית. המערער עובד היום כטבח במושב נחלים, עבודה שגם היא כרוכה בעמידה, בהרמת סירים וכיוצ"ב ומשפיעה על הברכיים (ר' עמ' 1). 13. לפיכך, לאחר שהועדה שקלה את כל הנתונים, את התקופה שקודם לשירות, תקופת השירות ועבודתו לאחר השירות, ובהתחשב במיפוי של ד"ר אורן ולאחריו במיפוי של ד"ר שרים, הועדה קובעת כי יש לראות בשירות הצבאי ככזה שהחמיר את מצב ברך שמאל של המערער נכון להיום ב-25%. 14. לפיכך, הועדה מקבלת את הערעור וקובעת קשר סיבתי של החמרה בשיעור של 25%. סוף דבר הערעור מתקבל ונקבע קשר של החמרה בשיעור 25% בין מצב ברך שמאל של המערער לבין תנאי השירות. המשיב ישלם למערער את הוצאות חוות הדעת (עד לסכום של 3,000 ₪) כנגד קבלה מקורית וזאת בתוך 30 יום מיום שתוגש למשיב הקבלה המקורית. התיק הרפואי מוחזר למשיב. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה. ברכייםצבאקצין התגמולים