תביעה של רופא על כתבה בעיתון - לשון הרע

פסק דין בגיליוןTHE JERUSALEM POST UP FRONT מיום 14.5.04, במדור BOOKS, פורסמה כתבה על ספר מעולם הרפואה האמריקאי, בשם INTERNAL BLEEDING, אשר עניינו בתופעה מחרידה של טעויות רפואיות בארה"ב, שחלקן הטראגי מסתיים במותם של מטופלים. בצמוד לכתבה פורסמה תמונה גדולה של התובע, בצבע, כרופא, בעיצומו של ניתוח, תחת הכותרת DEATH BY ERROR. בסמוך, פורסמה תמונה נוספת, עטיפת הספר נשוא הכתבה, שבה נראית בטן של מטופל בצילום רנטגן, כשבתוכה מכשיר רפואי אשר נשכח בתום הניתוח. התובע, רופא במקצועו, כאז כן היום, מנהל חדר הלידה בבית החולים הדסה עין כרם. ברי, כי אין בנמצא רופא שתהיה לו נחת-רוח מפירסום תמונתו בהקשר הנ"ל. אין עוררין על העדר זיקה כלשהי בין התובע לבין הכתבה, זולת העובדה שמדובר בתחום הרפואה. מוסכם על הכל, כי מי שקרא בקפידה את הכתבה, לא מצא בה איזכור כלשהו של התובע, ולא כל שכן ייחוס רשלנות או ערוות-דבר שלילי אחר; קובלנתו הינה אך ורק על פירסום תמונתו בהקשרה של הכתבה הנדונה. תמונתו של התובע אשר הייתה שמורה אצל הנתבעים בעקבות כתבה שנעשתה עליו בשנים עברו, שימשה אך כרקע, מעין 'תפאורה' לכתבה. מתחת לתמונה צויין ILLUSTRATIVE PHOTO. בעקבות פניית ב"כ התובע אל הנתבעים, פורסמה בעיתון הבהרה. זו לא הניחה את דעתו של התובע. הנתבעים סבורים כי בפירסום ההבהרה עשו די והותר, לפנים משורת הדין, וכי אין לתובע עילת תביעה כלשהי נגדם. בכתב התביעה, בכתב ההגנה, ובכתב התשובה, טענו ב"כ הצדדים עוד כהנה וכהנה והתנצחו בעוצמה רבה ובקול גדול, דבר אשר היקשה על יישוב המחלוקת בדרך מתונה. עם זאת, בקדם-המשפט הבוקר, נרגעו קמעא הרוחות הסוערות, ב"כ הצדדים גילו גישה קונסטרוקטיבית. הוסכם על דעת הכל, כי ראוי לסיים את ההתדיינות בדרך מפוייסת, וכי בנסיבות העניין, יפה כוח פשרה מכוח הדין (בבלי, סנהדרין ה, ב). בהתאם לכך, הסכימו ב"כ הצדדים להצעתי, הסמיכוני לפסוק על-פי שיקול דעתי, ובהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, פיצוי כספי בשיעור שבין 10,000 ₪ לבין 20,000 ₪, ולהותיר לשיקול דעתי גם את עניין ההוצאות. שבתי, איפוא, לשקול את טענות הצדדים - העובדתיות והמשפטיות - הבאתי בחשבון גם הוצאות ושכ"ט עו"ד, והחלטתי לפסוק כדלקמן: 1. הנתבעת 1 תשלם לתובע פיצויים בסכום כולל של 18,000 ₪. 2. התביעה נגד הנתבעים 2-6 נמחקת בזה. 3. על-פי המתכונת המוסכמת של הפסיקה - בדרך של פשרה - אין בה קביעת מסמרות בשאלות של עובדה ומשפט, אחריות ונזק, זולת סכום הפיצויים הנ"ל. רפואהעיתונותלשון הרע / הוצאת דיבה