נפילה במדרגות נעות בקניון

##נפילה של ילדים במדרגות נעות: ## המדרגות הנעות (דרגנוע) הינן בגדר סיכון סביר שבגינו לא קיימת חובת זהירות קונקרטית. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, קובעות את מבנה המדרגות הנעות ואינן כוללות דרישה לגדר את החלק האחורי של המדרגות - שבו עשתה הקטינה שימוש, ויש לראות בתקנות אלה משום אינדיקציה לרמת הזהירות הנדרשת. שלטי האזהרה שהוצבו בעלייה למדרגות - לפיהן השימוש מותר בליווי מבוגרים בלבד - לא כוונו לשימוש החריג שביצעה הקטינה במדרגות. הם גם לא יכלו להפוך את השימוש הספציפי שעשתה הקטינה במדרגות ל"סיכון בלתי סביר" בגינו יש להטיל חובת זהירות קונקרטית. אמנם, עבור ילדים כל דבר עשוי לשמש "פיתוי" לעלות עליו או לטפל בו, ואולם אין די בכך כדי לקבוע חובת זהירות כלפי הקטין שאם לא כן יהא צורך להציב שומר ליד כל כסא, שולחן, דלפק וכיוצ"ב, שהרי כל דבר מעין זה מהווה מקור "פיתוי" וסכנה לקטין על-ידי שימוש החורג מן השימוש הסביר. הצבת שומר ליד כל מתקן שעשוי לשמש "פיתוי" לקטין איננה מעשית, איננה סבירה, ואף בלתי אפשרית מבחינה כלכלית. עוד יש להביא בחשבון את האיזון בין הגנה על ניזוקים מפני פגיעה מחד גיסא, והכבדת יתר על גופים שבמהלך פעילותם עלול להיגרם נזק מאידך גיסא, ולכן גם אין לדרוש הצבת שומר ליד כל מהלך מדרגות נעות או כל מקום היוצר "פיתוי" לקטין. ##מה הדין בסוגיית נפילה במדרגות נעות ?## הירידה במדרגות הנעות בזמן שאינן פועלות מסוכנת ועל פי הוראות היצרן יש לחסום את המעבר למדרגות הנעות בזמן שאינן פועלות. סעיף 38 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], העוסק בחובת הראיה ברשלנות לגבי דברים מסוכנים. לעניין סעיף 38 לפקודה, לא ניתן לראות בדרגנוע "דבר מסוכן" בהקשר של השימוש הרגיל בו [ר' הערת כב' השופט ריבלין ברע"א 682/06 מירב כהן נ' ישראלפיט). ע"א (חיפה) 2030/040, עוסק בדרגנוע ושם נקבע על ידי שופטי הרוב "סבורים אנו כי התקנת מדרגות נעות בלב קניון יוצרת סיכון בלתי סביר. מי שאחראי להתקנת המדרגות הנעות בקניון, כאמור לעיל, כמו גם מי שמנהל את הקניון בו מופעלות מדרגות אלה, ומי שאחראי להפעלה השוטפת ולתחזוקה של המקום, נושאים בחובת זהירות קונקרטית כלפי מי שעלול להיפגע מן הסיכון הבלתי סביר הנובע מהתקנתן של מדרגות נעות בלב קניון". (פסקה י. לפסק דינם של כבוד השופטים י. גריל ור. חפרי - וינוגרדוב). לעומתם קבע שם כבוד השופט ע. גרשון כי מדובר בסיכון סביר. עם זאת, קבע אף הוא "שמי שאחראי להפעלה השוטפת ולתחזוקה של המקום נושאים בחובת זהירות קונקרטית כלפי מי שעלול להפגע מן השימוש במדרגות". הנה כי כן, וכאמור לעיל הינחתי לטובת התובע, כי קמה לקניון חובת זהירות קונקרטית. ##להלן פסק דין בנושא נפילה במדרגות נעות בקניון:## פסק דין התובעת נפגעה כשנפלה בגרם מדרגות נעות שלא היה פעיל, בקניון. הנתבעים הם החברה שבבעלותה הקניון ושלושת בעליה ומנהליה. הצדדים חלוקים בשאלת האחריות ובשאלת הנזק. עובדות המקרה ביום התאונה ביקרה התובעת בקניון אצל רופא הילדים של בנה. מרפאתו של הרופא נמצאת בקומה השניה של הקניון. בתום הביקור, ירדה עם בנה ואחותה בגרם המדרגות הרגיל אל הקומה הראשונה. בסמוך לגרם המדרגות הרגיל מצוי גרם המדרגות הנעות אשר בחלק משעות היום פועל לצורך עליה מקומת הקרקע אל הקומה הראשונה. לאחר שסיימו לרדת אל הקומה הראשונה, בנה של התובעת החל לרוץ אל עבר גרם המדרגות הנעות. התובעת השיגה אותו והרימה אותו על ידיה. אז פנו השניים לרדת בגרם המדרגות הנעות ולטענת התובעת, עוד בטרם החלה בירידה, כבר במפלס העליון, החליקה ונפלה במורד המדרגות. לטענת התובעת, נפילתה נגרמה כתוצאה מלכלוך ונוזל שמנוני שהיה על משטח הגישה למדרגות. זאת למדה מאחותה שעלתה לאחר התאונה לקומה ראשונה וראתה את אותו נוזל שמנוני. למרות שהיה מודע לסכנה, הנתבע 2, כמנהל הקניון, לא מצא לנכון לחסום את הגישה למדרגות הנעות. חמור מכך, הנתבע 2 עמד מנגד כשהוא רואה את התובעת עם בנה עומדים לרדת ולא עשה דבר כדי למנוע ממנה את הירידה או להזהיר אותה מפני הסכנה הידועה לו. בית המשפט פסק כי התובעת נפלה כתוצאה מרשלנות הנתבעים 1-2 אשר לא הקפידו על נקיון משטח הגישה למדרגות הנעות ולא חסמו את הגישה למדרגות הנעות בעת שהן אינן פעילות. הנתבע 2 התרשל גם בכך שלא מנע את השימוש במדרגות שנעשה על ידי התובעת לנגד עיניו ובכך גילה אדישות וחוסר איכפתיות כלפי האפשרות שתיפגע כתוצאה מכך. ##אשם תורם## הנתבעים טוענים לאשם תורם משמעותי מצד התובעת, כזה אשר יטיל עליה את האחריות העיקרית, אם לא הבלעדית לקרות התאונה. אני אינני סבור כך. אמנם, ירידה בגרם מדרגות נעות שאינו פעיל, כאשר ממש צמוד לו נמצא גרם מדרגות רגיל ותקין, היא התנהגות בלתי זהירה החורגת מסטנדרט הזהירות המצופה מאדם בוגר, בוודאי מאם לילד האחראית גם לשלומו. יחד עם זאת, יש לזכור כי נקבע שהגורם לנפילה היה נוזל כלשהו שנשפך על משטח הכניסה למדרגות ואילו תכונותיהן של המדרגות רק החמירו את הפגיעה. במקום לא היו שלטי אזהרה ברורים ולא מחסום שימנע את כניסת התובעת אל גרם המדרגות. לפיכך, אני סבור שיש להסתפק בקביעת אשם תורם בשיעור של 15%. אם כך, הפיצוי המגיע לתובעת לאחר ניכוי אשם תורם הוא 133,263 ₪. ##התוצאה## התוצאה היא כי התביעה מתקבלת. הנתבעים 1-2, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת 133,263 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך 10,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך 31,200 ₪ [כולל מע"מ]. מדרגותתאונות נפילהנפילה במדרגותנפילה