נזקי רכוש של משאיות פינוי אשפה

פסק דין 1. המבקש עתר כי בית המשפט יורה למשיבה לתקן את חומת האבן המקיפה את ביתו. לטענת המבקש, נגרם לחומה נזק כתוצאה ממעבר של משאיות לפינוי אשפה על יד החומה. המבקש טוען כי הוא ראה משאית פינוי אשפה של המשיבה (להלן: "העירייה") פוגעת בחומת האבן המקיפה את ביתו. 2. המבקש טוען כי הנזק שנגרם לחומה הוא נזק מצטבר, שנגרם כתוצאה ממספר רב של פגיעות בחומה. לטענתו, מאחר שהוא ראה משאיות אשפה של העירייה פוגעות בחומה, יש להניח כי הנזק המצטבר כולו נגרם לחומה רק כתוצאה ממעבר המשאיות של העירייה, ולא כתוצאה מגורמים אחרים. לכן הוא מבקש, כאמור, כי העירייה תתקן את הנזק שנגרם לחומה. יצויין כי אין חולק כי המבקש גר בביתו מזה כ-40 שנה, כי עד לתקופה האחרונה לא נגרמו פגיעות לחומה, וכי המבקש לא ראה את כל הפגיעות הנטענות בחומה, שהאפקט המצטבר שלהן הוא שגרם, לטענת המבקש, למצב של החומה כפי שהוא היום. 3. מטעם המשיבה העיד קצין בטיחות הרכב בעיריית תל אביב. הוא העיד כי ביקר פעמיים במקום, וכי לא התרשם כי הנזק נגרם כתוצאה ממשאיות פינוי האשפה של העירייה. בנוסף, הוא טען כי בסמוך לביתו של המבקש מתבצעות עבודות בנייה, ויתכן שהנזק הנטען, נגרם כתוצאה ממשאיות אחרות. 4. אני סבורה כי המבקש לא הרים את הנטל שהוטל עליו. המבקש עתר, כאמור, כי כל הנזק שנגרם לחומה יתוקן על ידי העירייה. מכאן שעליו להוכיח כי העירייה אחראית למלוא הנזק שנגרם. כפי שצויין לעיל, לגירסתו של המבקש עצמו, אין מדובר בנזק חד פעמי, אלא בנזק מתמשך, שנגרם לאורך פרק זמן ארוך ביותר, כשנתיים (ר' עמ' 1 שורה 8 לפרוטוקול). מכאן, שעל מנת להצליח בתביעתו, על המבקש להוכיח כי הנזק שנגרם לחומה במשך השנתיים האחרונות, הוא כולו באחריות העירייה. 5. המבקש ראה משאית של העירייה פוגעת בחומה. יצויין כי בתצהיר מטעמו, המבקש לא ציין באופן מפורש כי הוא עצמו ראה את המשאיות פוגעות בחומה, אלא רק כי קיימת פגיעה, וכי הוא פנה לנהגים של המשיבה, שלא הכחישו את הפגיעה בחומה. בחקירתו הנגדית השיב המבקש כי הוא ראה משאית פוגעת. הוא לא ציין מספר פעמים בהן הוא ראה זאת, אך מובן מההקשר הכללי של הדברים כי מדובר לכל היותר בפעמים בודדות. אין ספק אם כן כי המבקש לא ראה את כל הפעמים שבהן נפגעה החומה. 6. מאחר שלגירסת המבקש, יש קושי לתמרן על יד החומה כאשר משאית גדולה מבצעת פנייה, בעיקר כאשר מכוניות חונות ליד המדרכה, הרי שאין זה מן הנמנע כי גם משאיות אחרות שעברו ליד ביתו של המבקש נתקלו בקושי הזה. אין זה מן הנמנע שעברו ליד בית המבקש משאיות אחרות - בין משאיות שהיו קשורות לבניה שבוצעה בבית הסמוך לביתו, או משאיות אחרות. 7. על כל פנים, אינני סבורה כי המבקש הוכיח כי כל הפגיעות בחומה נגרמו רק על די העירייה. הוא גם לא הוכיח איזה חלק מהפגיעות נגרמו על ידי המשאית של העירייה. כך, הוא לא טען מה היה מצב החומה בטרם ראה את הפגיעה הראשונה שגרמה משאית של העירייה לחומה. לו ניתן היה להשוות את מצב החומה במועד לפני הפגיעה אותה ראה המבקש למצב לאחר מכן, ייתכן שניתן היה לייחס חלק מהפגיעה למשאית של העירייה. 8. בנוסף, המבקש - שהנטל הוטל עליו - לא הזמין לעדות מטעמו את הנהג של העירייה שלטענתו הוא הנהג הקבוע שגרם לנזק המצטבר. (יוער כי בס' 7 לתצהירו, המבקש מתייחס למספר נהגים, ולא לנהג אחד). המבקש טען כי על העירייה היה להזמין את הנהג הפוגע, אולם אני סבורה כי המבקש, כמי שהנטל הוטל עליו, היה צריך לדאוג לברר את פרטיו של הנהג, ולהזמינו לעדות. 9. סיכומו של דבר, אני סבורה כי הנטל לגבי גרימת הנזק לא הורם, התובענה מתייחסת לנזק המלא (שאת כולו עותר המבקש כי בתי המשפט יורה לתקן). בשולי הדברים אעיר כי המבקש לא הציג כל ראייה לגבי העלות המשוערת של התיקון, וקבע בכותרת של תביעתו כי הנזק אינו ניתן להערכה. ענין זה הוא בעייתי לפחות מבחינה פורמלית ביחס לסמכותו הענינית של בית משפט השלום. 10. עוד אציין כי ב"כ העירייה ציינה בסיכומיה, כי העירייה תנסה, לפנים משורת הדין, לבחון פעם נוספת את נושא המעבר של משאיות אשפה ברחוב בו גר המבקש, ולהזהיר פעם נוספת את הנהגים העובדים ברחוב זה. סוף דבר - התביעה נדחית. לאור ויתורה של ב"כ המשיבה (עמ' 5 שורות 21-22) - אינני עושה צו להוצאות. נזקי רכושמשאיתפסולתפינויפינוי אשפה